Kristofer Sandberg

Kistofer Sandberg jobbet med innhold, PR og markedsføring i Simployer &frankly.