Kristofer Sandberg

Content og PR-manager i Simployer &frankly

Kistofer Sandberg jobber med innhold, PR og markedsføring i Simployer &frankly.