Derfor er det viktig å måle engasjement

Medarbeiderengasjement har aldri vært viktigere enn nå. Men hva er egentlig engasjement? Hvordan kan det måles? Og hvordan foregår pulsmålinger? Følg med, så tar vi det fra toppen.
Kristofer Sandberg, onsdag 21. april 2021
Lesetid: 2 Minutter
Dette innlegget ble først publisert på andfrankly.se. Simployer Group AS har kjøpt det svenske selskapet &frankly, en skybasert tjeneste for måling av engasjement på arbeidsplassen. Løsningen er tilgjengelig på det norske markedet.

Som leder tar du et klokt og viktig skritt når du begynner å jobbe systematisk med medarbeiderengasjement. Det er mange fordeler knyttet til økt engasjement blant ansatte i virksomheten. Ikke minst er redusert sykefravær og økt lønnsomhet to sterke argumenter.

Men hva er egentlig engasjement? Enkelt forklart handler det om adferd som styrker kulturen og som tar laget videre. Engasjerte ansatte er motorene som gjør det mulig for selskapet å komme videre og oppnå sine mål. Å definere nøyaktig hva slags atferd som bygger engasjement, er imidlertid vanskelig fordi de er forskjellige fra virksomhet til virksomhet og fra individ til individ. Men det å glede seg til å gå på jobb er en klar indikasjon på engasjement.

For å skape et sterkt og bærekraftig team som har evnen til raskt å kunne tilpasse seg nye forhold, er engasjement en viktig byggestein. Og for å kunne øke engasjementet blant medarbeiderne, må noen grunnleggende psykologiske behov være dekket. I &frankly er disse behovene er definert som syv drivkrefter og er det forskningsbaserte rammeverket som verktøyet er bygget på. Dette betyr at du enkelt kan jobbe med områdene du vet vil gjøre en forskjell.

Ved å måle engasjement i et team eller en organisasjon betyr at du som leder kan handle på det som er relevant for nettopp dine ansatte, her og nå. Ved å jobbe systematisk med målinger og oppfølginger, oppdager du på et tidlig stadium på negative trender som har betydning for organisasjonen (for eksempel økt stressnivå, høy arbeidsbelastning, avtagende trivsel) og kan iverksette tiltak som har effekt. Men fordelene handler ikke bare om din rolle som leder. Å kunne gi anonyme tilbakemeldinger som ansatt øker følelsen av ansvar for fellesskapet og den enkelte blir mer involvert i arbeidet.

En del av arbeidet med engasjement er selve verktøyet og metodikken det er bygget på. Når du skal velge et verktøy for pulsmålinger, må du tenke på hvilke behov virksomheten har i dag og hvilke som kan dukke opp i fremtiden. Spør deg selv hva som er hensiokten med målingene. Hva vil du måle og følge opp og hva vil det føre til? Det er store forskjeller på verktøyene som finnes på markedet, så det er lurt å ha tenkt gjennom disse grunnleggende spørsmålene i forkant.

Gratis webinar: Engasjement på arbeidsplassen

Få med deg webinaret der Gard Rønning fra Simployer og Caroline Fjellner fra &frankly snakker om verdien av å ta pulsen på organisasjonen. Når de ansatte er organisasjonens viktigste ressurs, så bør engasjement og trivsel være viktige KPIer. Men hvordan foregår kontinuerlige pulsmålinger? Hva skiller dem fra vanlige medarbeiderundersøkelser og hvorfor bør dette settes på agendaen?

Les mer og se webinaret i opptak her!

Kristofer Sandberg

Kistofer Sandberg jobbet med innhold, PR og markedsføring i Simployer &frankly.