Er det krav om å lyse ut ledige stillinger internt?

Det er ulike regler for hvordan en ledig stilling skal lyses ut - avhengig av om din virksomhet er privat eller offentlig.
Hans Gjermund GauslaaJuridisk rådgiver HR og ledelse
mandag 6. juni 2022
Lesetid: 1 Minutt

Intern utlysning

Arbeidsmiljøloven § 14-1 inneholder en bestemmelse som sier at arbeidsgiver skal informere arbeidstakerne om ledige stillinger i virksomheten. Bestemmelsen gjelder alle ansatte i virksomheten, både fast ansatte og midlertidig ansatte. Også innleid arbeidstaker skal informeres på tilsvarende måte.

Det vil her være tilstrekkelig med en generell meddelelse som for eksempel slås opp på et sentralt sted i virksomheten, legges ut på internett/intranett, publiseres i et internblad eller sendes i e-post. Det kreves mao ikke at informasjonen skal formidles individuelt til den enkelte arbeidstaker.

Departementet presiserer at bestemmelsen kun er ment som en ren informasjonsbestemmelse som ikke skal gi arbeidstakerne noen form for fortrinnsrett. Arbeidstaker må således søke en ledig stilling på vanlig måte og konkurrere om tilsetting på linje med andre søkere til stillingen.

Det har vært reist spørsmål om bestemmelsen også skal omfatte arbeidstakere i fødselspermisjon. Departementet understreker at bestemmelsen i prinsippet er ment å omfatte alle arbeidstakere, herunder personer i fødselspermisjon. Et annet spørsmål er imidlertid hva dette rent praktisk vil innebære. Som nevnt stilles det ikke krav om at arbeidsgiver skal sørge for individuell formidling av informasjon til hver enkelt arbeidstaker. Det forutsettes mao en viss egenaktivitet fra arbeidstakerens side for å oppsøke den informasjon som virksomheten forpliktes til å gi. Dette vil etter departementets mening også måtte gjelde for arbeidstakere i fødselspermisjon.

Ekstern utlysning

Vi har ingen bestemmelser i arbeidsmiljøloven som regulerer ekstern utlysning av stillinger.

I privat sektor vil derfor arbeidsgiver selv kunne velge om man vil lyse ut en stilling eksternt eller la være. De fleste lyser ut stillinger eksternt fordi man ønsker et bredest mulig søkergrunnlag og de best kvalifiserte.

I offentlig sektor er det annerledes. Her er hovedregelen at offentlige stillinger skal lyses ut eksternt.

LAST NED GRATIS: Sjekkliste for offboarding

Har du en ansatt som skal slutte? Vi har laget en oversikt over de viktigste tingene leder, HR, IT og lønn må huske på for å sikre at arbeidsforholdet avsluttes på en ryddig måte.

Les mer og last ned gratis

Del siden: