Er det krav om å lyse ut ledige stillinger internt?

Det er ulike regler for hvordan en ledig stilling skal lyses ut - avhengig av om din virksomhet er privat eller offentlig.
Hans Gjermund GauslaaJuridisk rådgiver HR og ledelse
onsdag 7. juni 2023
Lesetid: 1 Minutt
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

Intern utlysning

Arbeidsmiljøloven har en bestemmelse som sier at arbeidsgiver skal informere arbeidstakerne om ledige stillinger i virksomheten. Bestemmelsen gjelder alle ansatte i virksomheten, både fast ansatte og midlertidig ansatte. Også innleid arbeidstaker skal informeres på tilsvarende måte.

Etter arbeidsmiljøloven vil det være tilstrekkelig med en generell informasjon som for eksempel slås opp på et sentralt sted i virksomheten, legges ut på intranett eller publiseres i et internblad. Det kreves med andre ord ikke at informasjonen skal formidles individuelt til den enkelte arbeidstaker.

Det presiseres i forarbeidene til bestemmelsen at den er en ren informasjonsbestemmelse som ikke gir arbeidstakerne noen form for fortrinnsrett. Arbeidstaker må eventuelt søke en ledig stilling på vanlig måte og konkurrere om tilsetting på linje med andre søkere til stillingen.

Det har vært reist spørsmål om bestemmelsen også skal omfatte arbeidstakere som har fravær, f.esk i forbindelse med foreldrepermisjon. Departementet understreker i den forbindelse at bestemmelsen er ment å omfatte alle arbeidstakere, herunder personer i permisjon eller med annet fravær. Et annet spørsmål er hva dette rent praktisk vil innebære. Som nevnt stilles det ikke krav om at arbeidsgiver skal sørge for individuell formidling av informasjon til hver enkelt arbeidstaker. Det forutsettes med andre ord en viss egenaktivitet fra arbeidstakerens side for å oppsøke den informasjon som virksomheten forpliktes til å gi. Dette vil også måtte gjelde for arbeidstakere med permisjon. 

Ekstern utlysning

Vi har ingen bestemmelser i arbeidsmiljøloven som krever at stillinger lyses ut eksternt.

I privat sektor vil derfor arbeidsgiver selv kunne velge om stillingen skal lyses ut eksternt eller ikke. Selv om de ikke er forpliktet til det, velger nok mange arbeidsgivere å gjennomføre en ekstern utlysning av stillinger. I tillegg til at dette er en måte å profilere virksomheten på, øker det sjansen for å få tak i kvalifiserte søkere til ledige stillinger.   

I offentlig sektor er det imidlertid som hovedregelen plikt til å gjennomføre ekstern utlysning av stillinger.

LAST NED GRATIS: Sjekkliste for offboarding

Har du en ansatt som skal slutte? Vi har laget en oversikt over de viktigste tingene leder, HR, IT og lønn må huske på for å sikre at arbeidsforholdet avsluttes på en ryddig måte.

Les mer og last ned gratis

Del siden: