Ingen grunn til å betale dyrt for HMS-kort

Du trenger ikke å betale i dyre dommer for å skaffe HMS-kort til dine ansatte. Det fikser du enkelt selv.
Karoline Amundsen DystebakkenJuridisk rådgiver HR og ledelse
onsdag 18. januar 2023
HMS
Lesetid: 2 Minutter
Gå til Arbeidstilsynets bestillingsløsning for HMS-kort: www.hmskort.no

Mange virksomheter er pålagt å ha HMS-kort til arbeidstakerne sine. Kortet skal vise hvem arbeidstakeren er, hvilken virksomhet man arbeider for og at det foreligger nødvendige registreringer i offentlige registre for arbeidstaker og virksomheten. Alle som arbeider med renhold, bilpleie, hjulskift og hjullagring eller utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, skal ha HMS-kort. 

Kun Arbeidstilsynet kan utstede gyldig HMS-kort

Det er bare Arbeidstilsynet som kan utstede gyldig HMS-kort, og det er lett tilgjengelig på HMSkort.no. Prisen per kort er ca. 100 kroner.

Likevel finnes det i dag mange virksomheter som tilbyr å skaffe dette kortet for deg mot betaling, til dels mot en høy pris; 1500 kroner eller mer.

HMS-kortet er personlig

Det er også flere grunner til å være skeptisk til å involvere andre virksomheter for anskaffelse av HMS-kort.

Ved å sette ut en slik jobb øker også risikoen for å miste kontrollen på HMS-kort i virksomheten i tillegg til at rutinene for å sikre overholdelse av regelverket for HMS-kort blir mangelfulle eller fraværende.

Selv om kortene enkelt kan bestilles så er det viktig at arbeidsgiver har gode rutiner for administrering av HMS-kort. Det gjelder både hvem som har det, utløpsdato og sikre seg at kortene innleveres når de ikke lengre skal brukes. Det kan for eksempel være når en arbeidstaker slutter eller der kortet har utløpt på dato.

Kortet er personlig og knyttet til konkret virksomhet. En arbeidstaker kan derfor ikke bruke kortet hos ny arbeidsgiver. Det samme vil være hvis virksomheten kjøpes opp eller slås sammen med annen virksomhet; da må det skaffes nye HMS-kort.

Hva skjer hvis man ikke har gyldig HMS-kort?

Arbeidstakere skal kunne fremvise gyldig HMS-kort på forespørsel fra Arbeidstilsynet og i bransjene hvor HMS-kort er pålagt er det større sjanse for tilsyn da arbeidstakerne ofte har skiftende arbeidsplasser. I tillegg kan blant annet verneombud og byggherre be om å få se HMS-kortet til den enkelte.

Oppdragsgivere kan også kontrollere at de som utfører arbeid har gyldig HMS-kort. Arbeidsgiver har ansvar for å ivareta kravet til HMS-kort.

Å ha gode rutiner for dette og sørge for konsekvent oppfølging ved avvik fra rutinene er derfor alfa omega. Husk også å utstyre arbeidstakere med bestillingsbekreftelse med QR-kode mens dere venter på å motta HMS-kortene. Denne mottar du som bestiller. Det er viktig at arbeidstakerne forstår viktigheten av å bære denne på seg ved utførelse av arbeidet frem til HMS-kort foreligger.

3 tips for god kontroll på HMS-kort

  1. Gi arbeidstakerne god informasjon om hva HMS-kort er og arbeidstakernes plikter. Ha konsekvent oppfølging dersom det oppdages avvik.
  2. Sørg for å søke om HMS-kort så fort du har inngått arbeidsavtale med en eller flere arbeidstakere og at arbeidstakere utstedes med e-post med QR-koden dersom de skal arbeide i påvente av HMS-kortet.
  3. Ha oversikt over HMS-kort som er utstedt til arbeidstakere i din virksomhet, herunder rutiner for bestilling ved utløp av gyldighetsperiode og innlevering ved avslutning av arbeidsforholdet.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: