Her er de nye reglene om ekstra arbeidsgiveravgift

Nå er alle avklaringene rundt den ekstra arbeidsgiveravgiften på plass. De nye reglene betyr at mange arbeidsgivere vil få en stor kostnadsøkning.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
tirsdag 24. januar 2023
Lesetid: 1 Minutt
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

– Arbeidsgivere får en ekstra utfordring med å holde kontroll på sykepenger og gjennomføre avstemminger, sier Simployers økonomiske rådgiver Espen Øren.

Den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 prosent er innført fra 2023 for alle ansatte med mer enn kr. 750 000 i lønn. Den ekstra avgiften ble vedtatt i Stortinget før jul, men arbeidsgivere har måttet vente fram til forrige uke på å få de siste avklaringene rundt ordningen. Da ble det klart hvordan refusjon av sykepenger skal håndteres og hvordan arbeidsgivere skal rapportere det i A-meldingen.

– Nå som alle avklaringer er på plass gjelder det for systemleverandørene å implementere alt i lønnssystemet. For arbeidsgivere vil det være en ekstra utfordring å holde kontroll på sykepenger og gjennomføre avstemminger, sier Simployers økonomiske rådgiver Espen Øren.

Dette gjelder for den nye avgiften

  • Det skal beregnes ekstra arbeidsgiveravgift når samlede avgiftspliktige lønnsytelser til en inntektsmottaker overstiger kr 750 000 fra en juridisk enhet.
  • Avgiften utgjør 5 prosent av grunnlaget over beløpsgrensen. Arbeidsgivers beregning- og rapporteringsplikt løper fra det tidspunkt beløpsgrensen er nådd.
  • Det er kontantprinsippet som skal gjelde, uavhengig av når ytelsen er opptjent. Dette vil for eksempel gjelde feriepenger.
  • Det skal ikke beregnes ekstra avgift av avgiftspliktige tilskudd til og premie til livrente- og pensjonsordninger som er offentlig eller som går inn under skatteloven § 6-46.
  • Det gis fradrag i grunnlaget for ekstra arbeidsgiveravgift for refusjoner fra NAV når det er beregnet ekstra arbeidsgiveravgift for forskutterte sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, pleie/opplæring- og omsorgspenger, og ytelsen faktisk er refundert fra NAV.
  • Ekstra arbeidsgiveravgift kan rapporteres på underenheten der arbeidsforholdet er tilknyttet, dvs. som for ordinær arbeidsgiveravgift eller samlet på underenheten der hovedenheten er registrert, selv om arbeidstaker har flere arbeidsforhold knyttet til flere registrerte underenheter.
  • Ved ambulerende virksomhet er det ikke nødvendig å fordele arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget for ekstra arbeidsgiveravgift på flere soner.
  • Beregningskoden «ekstra arbeidsgiveravgift» benyttes uavhengig av næring og kommer i tillegg til øvrige beregningskoder.
  • Reglene om ekstra arbeidsgiveravgift av lønn over 750 000 kroner får ikke anvendelse for Svalbard, Jan Mayen eller bilandene.

LES OGSÅ: Nå kommer den ekstra arbeidsgiveravgiften

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: