Disse permitteringsreglene gjelder nå

Permittering har dessverre igjen blitt høyaktuelt i mange bransjer, etter nye nedstengninger. Her er permitteringsreglene som gjelder nå.
Hans Gjermund Gauslaa, Juridisk rådgiver HR og ledelse
schedule tirsdag 14. desember 2021
Lesetid: 2 Minutter

På bakgrunn av den store smitteøkingen og Omikron-mutasjonen, iverksetter regjeringen på nytt kraftige smitteverntiltak.

Dette skaper usikkerhet med hensyn til bedriftenes sysselsettingsmuligheter gjennom vinteren, særlig for hotell- og restaurantbransjen. På nytt er det mange som vurderer å permittere ansatte. Men hvilke permitteringsregler er det egentlig som gjelder nå?

Noen konkrete eksempler illustrerer at dette vil variere avhengig av om arbeidstaker har vært permittert tidligere, og i så fall, når permittering ble iverksatt og hvor lenge den tidligere permitteringen varte.

Har dere personalhåndbok i din bedrift? Med Simployer personalhåndbok kan ansatte selv sjekke sine rettigheter og plikter når de lurer på noe - uten å kontakte leder eller HR. Les mer her.

Eksempel 1:

Arbeidstaker ble permittert i mars 2020 og har vært helt eller delvis permittert siden.

Regjeringen har gitt beskjed om at de midlertidige permitteringsreglene forlenges ut februar 2022 og denne arbeidstakeren kan derfor fortsatt være permittert uten lønn til 1. mars 2022. Med mindre det gjøres nye endringer i permitteringsreglene vil arbeidsgiver måtte betale lønn til den permitterte arbeidstakeren fra og med 1. mars. Dette gjelder selv om det ikke er arbeid til vedkommende.

Eksempel 2:

Arbeidstaker har ikke vært permittert i løpet av de siste 18 månedene.

Her kan arbeidstaker være permittert uten lønn i inntil 26 uker. Disse 26 ukene starter etter at arbeidsgiver har betalt lønnspliktperioden på 10 dager i starten av permitteringen.

Eksempel 3:

Arbeidstaker ble permittert uten lønn fra og med 3. juni 2021 og er fortsatt permittert.

Arbeidstaker kan i dette tilfellet være permittert uten lønn i inntil 49 uker. Ved årsskifte har arbeidstaker vært permittert i ca. 30 uker og permitteringen av arbeidstaker kan dermed fortsette i inntil 19 uker fra og med 1. januar 2022.

Eksempel 4:

Arbeidstaker ble permittert i mars 2020 og var helt eller delvis permittert frem til 5. august 2021.

Dersom arbeidstaker permitteres på nytt nå, kan vedkommende være permittert uten lønn i inntil 26 uker. Fra disse 26 ukene må det imidlertid trekkes fra permitteringsuker fra og med 1. juli 2021. Fem permitteringsuker (fra 1. juli til 5. august) går til fradrag og det er dermed nå mulig å permittere arbeidstaker i inntil 21 uker uten lønn.

Varselfrist for permittering

Varselfristen for permittering er som hovedregel 14 kalenderdager. I tariffavtaler, og gjennom NAVs praksis er det imidlertid åpnet for å bruke varselfrist på 2 kalenderdager ved uforutsette hendelser, som oppstår på en slik måte at virksomhetene ikke har noen mulighet til å innrette seg på følgene av hendelsen – tidligere under pandemien er varselfristen på 2 dager benyttet i situasjoner der virksomheter må stenge ned på grunn av myndighetenes pålegg. Om det er grunnlag for å bruke varselfristen på 2 dager må vurderes konkret. Dersom bedriften vurderer situasjonen slik at det er grunnlag for forkortet frist, anbefaler NAV at begrunnelsen kommer klart frem i permitteringsvarselet.

Lønnsplikt i starten av permitteringen

Etter utløpet av varselfristen må arbeidsgiver betale lønn til arbeidstaker i 10 dager i starten av permitteringen. Dette er de 10 første dagene arbeidstaker skulle vært på jobb om permitteringen ikke hadde blitt iverksatt. 

Trenger du støtte ved permittering eller nedbemanning?

Husk at våre juridiske rådgivere hver dag sitter klar til å svare på spørsmål fra deg som jobber med HR og ledelse.

Les mer om Faghjelp for HR og prøv gratis

Del siden: