5 kjappe om den ekstra arbeidsgiveravgiften

Mange arbeidsgivere har spørsmål om den ekstra arbeidsgiveravgiften som er innført fra 2023. Den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 prosent gjelder for alle ansatte med mer enn kr. 750 000 i lønn. Her har vi samlet fem av de vanligste spørsmålene Simployers rådgivere svarer på om temaet.
Espen ØrenRådgiver lønn og økonomi
onsdag 8. februar 2023
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

 1. Tilkommer ekstra arbeidsgiveravgift først på slutten av året, i den terminen hvor akkumulert lønn passerer grensen? Altså ikke periodisert per måned fra starten av året?
  Det skal beregnes og betales ekstra arbeidsgiveravgift fra den måneden der avgiftspliktige ytelser overstiger grensen på kr 750.000 for en enkelt ansatt. I regnskapet kan man i utgangspunktet velge om man ønsker å periodisere denne kostnaden jevnt over hele året, eller om man lar lønnssystemet generere bokføringen, slik at kostnaden kommer samtidig med den faktiske beregningen.

 2. Skal pensjon med eller ikke når ekstra arbeidsgiveravgift skal beregnes?
  Arbeidsgivere som innbetaler premie til kollektive pensjonsordninger som obligatorisk tjenestepensjon, innskuddspensjon, ytelsespensjon, AFP eller livrenter skal ikke ta dette med i beregningen. Disse premiebetalingen skal altså ikke påvirke grensen på kr 750 000.
  Hvis det er noen ansatte som har individuelle pensjonsavtaler der premien innrapporteres på den enkelte ansatte, skal dette imidlertid med i beregningen.

 3. Hva med ansatte som har flere arbeidsgivere i løpet av et år? Må den ansatte ha tjent over 750.000 hos én og samme arbeidsgiver for at ekstra arbedisgiveravgift genereres?
  Beregning av ekstra arbeidsgiveravgift skal gjøres per arbeidstaker per arbeidsgiver. Med arbeidsgiver menes et juridisk selskap med organisasjonsnummer. Hvis en ansatt jobber i flere virksomheter eller underenheter knyttet til ett juridisk selskap skal alle ytelser i disse underenhetene beregnes samlet. Hvis en arbeidstaker i løpet av et år jobber for flere juridiske arbeidsgivere skal disse vurderes for seg. Da må altså den ansatte over kr 750 000 for hver av selskapene før det blir ekstra avgift. Dette vil også gjelde om det er flere juridiske selskaper i samme konsern.

 4. Er den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5% varig?
  I statsbudsjettet for 2023 er denne avgiften karakterisert som en midlertidig ordning. Ekstra arbeidsgiveravgift er et situasjonstilpasset tiltak som skal bidra til inndekning av ekstraordinært store utgifter i statsbudsjettet for 2023. Det er høy temperatur i arbeidsmarkedet, og antall ledige stillinger er på et rekordhøyt nivå. I den grad ekstra arbeidsgiveravgift demper etterspørselen etter arbeidskraft, kan det bidra til å dempe presset i arbeidsmarkedet.

 5. Hvordan skal man vurdere ekstra arbeidsgiveravgift i veldedige og allmennyttige organisasjoner som har egne grenser for arbeidsgiveravgift?
  Dersom en arbeidstaker i løpet av året passerer fritaksgrensen på kr 80 000 for arbeidsgiveravgift eller organisasjonen totalt passerer grensen på kr 800 000 skal det beregnes arbeidsgiveravgift. Det må da etterberegnes arbeidsgiveravgift av det som tidligere er utbetalt. Dette betyr at hvis en arbeidstaker passerer grensen på kr 750 000 skal det beregnes arbeidsgiveravgift av alt som overstiger denne grensen, på samme måte som for ordinære virksomheter.


Les også:
Her er de nye reglene om ekstra arbeidsgiveravgift

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: