300 millioner i redusert kjøregodtgjørelse

6 måneder forsinket er endelig statens reisesatser for 2018 klare. I avtalen kuttes kilometergodtgjørelsen med 5 prosent – noe som vil gi ansatte rundt 300 millioner i redusert kjøregodtgjørelse.
mandag 25. juni 2018
Lesetid: 4 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

Etter at staten ikke ble enige med arbeidstakerorganisasjonene om nye særavtaler for 2018 før nyttår, har avtalene nå vært til behandling i tvistenemnd. Nemnda kom med sin kjennelse i forrige uke, og den blir offentliggjort i dag, mandag.

De nye reisesatsene gjelder fra 22. juni 2018. 

300 millioner i redusert kjøregodtgjørelse

Simployers økonomirådgiver Espen Øren har lest de nye særavtalene, og sier at det mest oppsiktsvekkende er at kilometergodtgjørelsen for de som kjører mindre enn 10.000 kilometer i året settes ned med 5 prosent. Det vil staten og private arbeidsgivere spare millionbeløp på. 

- Arbeidstakerorganisasjonen krevde å få økt kilometergodtgjørelsen fra 4,10 til 5,30. I stedet valgte tvisteløsningsnemnda å sette den ned til 3,90. Selv om satsen settes opp for dem som kjører mer enn 10.000 kilometer, viser beregninger vi har gjort at arbeidstakerne vil tape opp mot 300 millioner kroner i året på denne reduksjonen, sier Øren.

Beregningene tar utgangspunkt i SSB sine tall som viser at norske arbeidstakere hvert år mottar 5,6 milliarder kroner i kjøregodtgjørelse, samt en antakelse om at den økte godtgjørelsen for kjøring over 10.000 kilometer utjevnes av en reduksjon i kilometergodtgjørelsen på el-bil.

Skylder penger etter å ha fått middag

Øren stusser også på en annen endring i regelverket, som gjelder når arbeidstakere er på reise mellom 6 og 12 timer. Hvis arbeidstakere får påspandert middag på en slik reise, vil de etter den nye avtalen i teorien skylde arbeidsgiver penger.

-  I følge denne avtalen skal måltidstrekk på 20% for frokost, 30% for lunsj og 50% for middag nå alltid gjøres med utgangspunkt i satsen for reiser over 12 timer med overnatting, som er på 754 kroner. Dette gjelder selv om man har krav på en av de andre satsene. Det betyr at for den vanligste kombinasjonen der en ansatt får påspandert lunsj på en reise mellom 6 og 12 timer, så skal arbeidsgiver nå trekke 226 kroner fra satsen på 297, slik at den reisende bare sitter igjen med 71 kroner. Før denne avtalen ga denne kombinasjonen arbeidstaker en diettgodtgjørelse på 202 kroner. Dersom den reisende får påspandert middag på en slik reise blir utfallet enda merkeligere, da går arbeidstakeren 80 kroner i minus, sier Øren.

Simployers økonomirådgiver er usikker på om nemnda har tenkt på dette utslaget da de kom med kjennelsen, og at det neppe kan være meningen at arbeidstaker skal skylde penger i diettgodtgjørelse etter en reise.

Her er de viktigste endringene, oppsummert av Simployers rådgivere:

Endringer i innenlandsavtalen:

 • Satsen for kilometergodtgjørelse reduseres fra kr 4,10 per km til kr 3,90 per km. Den gjelder all kjøring, uavhengig av kjørelengde, og vil gjelde alle biler inkl. el-biler. Egen sats for kjøring over 10 000 km (kr 3,45) og el-biler (kr 4,20) fjernes dermed.
 • For arbeidstakere som fyller drivstoff der bomavgift er inkludert i drivstoffprisen gis kr 0,10 per km i tillegg til kilometersatsen. Dette tillegget har tidligere kun blitt gitt til arbeidstakere med arbeidssted i Tromsø.
 • Kostgodtgjørelse for reiser over 12 timer med overnatting økes fra kr 733 til kr 754.
 • Kostgodtgjørelse for reiser over 12 timer uten overnatting økes fra kr 537 til kr 552.
 • Kostgodtgjørelse for reiser f.o.m. 6 timer t.o.m. 12 timer økes fra kr 289 til kr 297.
 • For reiser som varer ut over hele døgn (påbegynte døgn) gis kr 297 f.o.m. 6 timer t.o.m. 12 timer og kr 552 hvis over 12 timer. Tidligere bestemmelse ga et fullt kostdøgn (kr 733) for påbegynte døgn på 6 timer eller mer.
 • Måltidstrekk på 20% for frokost, 30% for lunsj og 50% for middag skal alltid gjøres med utgangspunkt i satsen for reiser over 12 timer med overnatting (kr 754). Dette gjelder selv om man har krav på en av de andre satsene.
 • Arbeidstakere med mobilt arbeidssted kan i særskilte tilfeller få dekket måltider etter regning på reiser uten overnatting.
 • Taket på dekning av utgifter til hoteller eller lignende, på kr 1 800 per døgn, fjernes

Endringene i innenlandsavtalen har virkning for reiser utført f.o.m. 22.06.2018.

Endringer i utenlandsavtalen:

 • Bruk av egen bil godtgjøres på samme måte som i innenlandsavtalen. Dette er ingen endring i avtaleteksten, men det medfører at satsene endres på samme måte som beskrevet over for innenlandsavtalen.
 • Kostgodtgjørelse for reiser f.o.m. 6 timer inntil 12 timer reduseres fra 2/3 av aktuelt lands kostsats til 50% av aktuelt lands kostsats.
 • For reiser som varer ut over hele døgn (påbegynte døgn) gis 50% av aktuelt lands kostsats f.o.m. 6 timer inntil 12 timer og full kostsats for aktuelt land hvis 12 timer eller mer. Tidligere bestemmelse ga et fullt kostdøgn for påbegynte døgn på 6 timer eller mer.
 • Måltidstrekk endres fra 10% til 20% for frokost, 40% til 30% for lunsj og videreføres med 50% for middag. Trekket skal alltid gjøres med utgangspunkt i satsen for reiser f.o.m. 12 timer. Dette gjelder selv om man har krav på satsen for reiser f.o.m. 6 timer inntil 12 timer.
 • Kompensasjonstillegget økes fra kr 491 per døgn til kr 515 per døgn.
 • Kostsatsene for hvert enkelt land skal nå beregnes av KMD via en tredjepart, ikke utenrikstjenesten som tidligere. Satser per land vil offentliggjøres om kort tid.

 

 

 

Du kan alltid spørre Simployers økonomirådgivere

Hvis du jobber med lønn og har spørsmål rundt håndtering av ansattes reiser og reiseregninger, så husk at Simployers økonomirådgivere hver dag sitter klar til å svare på dine spørsmål. 

Du kan lese mer om tjenesten her. 

Del siden: