1. april opphører de midlertidige permitteringsreglene

I to år har vi hatt midlertidige permitteringsregler, men nå er det slutt. Fra og med 1. april er vi tilbake til normalen, og det kan få konsekvenser for både arbeidsgiver og arbeidstaker.
tirsdag 22. mars 2022
Lesetid: 1 Minutt
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa

Arbeidsgivere som fortsatt har arbeidstakere som er permittert på grunnlag av de midlertidige utvidelsene av permitteringsadgangen, må fra og med 1. april betale lønn til disse arbeidstakerne.

– Dette gjelder selv om arbeidsgiver fortsatt ikke har arbeidsoppgaver til arbeidstakerne. Dersom arbeidsgiver har mangel på arbeid og nå velger å si opp permitterte arbeidstakere, kan ikke disse være permittert i oppsigelsestiden. Fra og med den dagen arbeidstaker mottar oppsigelsen, og ut oppsigelsestiden, vil arbeidstaker på vanlig måte ha rett på lønn fra arbeidsgiver og vil også være forpliktet til å utføre sitt arbeid i denne perioden, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa.

Økt krav til arbeidstidsreduksjon

En annen endring som kommer 1. april, er at kravet til arbeidstidsreduksjon for ansatte som er delvis permittert økes fra 40 til 50 prosent.

–  Frem til 1. april kan arbeidstaker få dagpenger ved delvis permittering, forutsatt at reduksjonen i arbeidstid er på minst 40 prosent. Når dette nå økes til 50 prosent, betyr det at en arbeidstaker som til vanlig jobber 7,5 timer om dagen fem dager i uken og er permittert to dager i uken, ikke vil få dagpenger fra NAV for disse to dagene fra og med 1. april, sier Gauslaa i Simployer.

Mindre utbetalt i dagpenger

En tredje endring som kommer 1. april, er at arbeidstakere som permitteres også vil få mindre utbetalt i dagpenger.

– Satsen for dagpenger har midlertidig vært økt fra 62,4 prosent til 80 prosent av arbeidstakers inntektsgrunnlag opp til 3 ganger folketrygdens grunnbeløp. Fra og med 1. april er det igjen satsen på 62,4 prosent som gjelder, sier Gauslaa.

Til slutt er det slik at for permitteringer som iverksettes fra og med 1. april, vil det også på nytt være tre såkalte ventedager på dagpenger. Dette er tre dager der den permitterte arbeidstakeren ikke får lønn fra arbeidsgiver og heller ikke får dagpenger fra NAV.

Trenger du støtte ved permittering eller nedbemanning?

Husk at våre juridiske rådgivere hver dag sitter klar til å svare på spørsmål fra deg som jobber med HR og ledelse.

Les mer om Ekspert Personal og prøv gratis

Del siden: