Simployer offboarding

Tilrettelegger for ryddig og forutsigbar avslutning av arbeidsforhold.

  • Et trinnvis oppgaveløp tar HR og respektive leder gjennom de ulike oppgavene som følger med en avvikling
  • Sikrer at lovverk og beste praksis ivaretas
  • Prosessverktøyet er fleksibelt og kan tilpasses ulike behov

 

Book en demo og la oss vise deg!

Jeg godtar Simployers vilkår ved å sende inn dette skjemaet.

En enklere arbeidshverdag

Trøblete avslutning av arbeidsforhold kan fort bli kostbart og få negativ innvirkning på organisasjonens omdømme, både internt og eksternt. Enten en avvikling skjer frivillig eller ved oppsigelse eller avskjed, er det mye å vinne på at prosessen oppleves som ryddig og forutsigbar for både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Et dashboard med tilgang til egne oppgaver sørger for oversikt og riktig rekkefølge i en avviklingsprosess, slik at HR involverer leder til rett tid. Med en avtalt plan og prosess for hvordan dere håndterer avslutning, er det lite rom for tvil om hva som skal gjøres når og av hvem.

Innholdet i Simployer offboarding er utviklet av våre fageksperter i tråd med beste praksis og i henhold til gjeldende lover og regler. Prosessverktøyet er fleksibelt og kan tilpasses ulike behov.

Simployer offboarding passer naturlig sammen med:

Simployer medarbeideroppfølging som støtter systematisk og god oppfølging av ansatte.

Simployer lederhåndbok som støtter ledere i å gjennomføre god og enhetlig ledelse.

Noe for deg og din virksomhet?

Simployer offboarding leveres på Pro- og Enterprise-nivå, og passer derfor for de fleste virksomheter uavhengig av bransje og antall ansatte.
Les mer om de ulike nivåene her.

Spør oss om alternativer for språkvalg

Simployer HRM er modulbasert og fleksibel

Systemet består av en rekke moduler laget for å gjøre arbeidsdagen enklere for HR, ledere og medarbeidere.  Uansett hvordan behovet deres er i dag, så kan det være greit å vite at det er enkelt å bygge ut Simployer med flere moduler dersom ting endrer seg.
Se alle moduler

Hva er Simployer HRM?

Simployer HRM-system gjør det enkelt å være en god arbeidsgiver, slik at du kan bruke tiden på verdiskapning og utvikling av virksomheten. Vårt fleksible, modulbaserte HRM-system digitaliserer, effektiviserer og profesjonaliserer interne rutiner og prosesser mellom medarbeidere, ledere og HR. Praktiske verktøy som gir en mer effektiv arbeidshverdag er tidsbesparende og sikrer enhetlige prosesser i virksomheten.
Mer om Simployer HRM

Hvorfor velge Simployer HRM?

people

security

check_box

person

settings_applications

phone_iphone

vpn_key

sentiment_satisfied_alt

Vil du vite mer om fordelene ved Simployer offboarding?

Hei! Vurderer dere å digitalisere og effektivisere HR? Kanskje er dere kommet såpass langt i prosessen at dere vurderer ulike løsninger? Eller ønsker dere en demo og et tilbud? Hvis du fyller inn skjemaet, så tar jeg eller en av mine kolleger kontakt med deg for en uforpliktende prat.

Book demo

Vi høres!
Hilsen Henrik Malmström