Kundehistorie

Mørenett

Mørenett legger stor vekt på forebyggende HMS-arbeid og har mål om null alvorlige skader i virksomheten. For å skape og følge gode HMS-rutiner, er de avhengige av gode verktøy. Da Tussa Nett og Tafjord Kraftnett fusjonerte og ble til Mørenett i 2014, hadde Tussa Nett med seg en rekke løsninger fra Simployer i kofferten, bl.a. HMS-håndbok og avvikssystemet HMS Avvik.

Alle medarbeiderne må med

Kraftbransjen er risikoutsatt og har ofte arbeidsskader knyttet til strøm og fall. «Å ha oversikt over HMS-avvik gir oss nyttig informasjon om HMS-utfordringer hos oss for å nå nullmålet om alvorlige skader, og det er viktig for oss å unngå underrapportering. For å jobbe systematisk med sikkerhet, er vi avhengig av å ha alle medarbeiderne våre med oss», forteller Stein Hjelle, HMS-ansvarlig i Mørenett.

For å sikre at de får nok informasjon om avvik, var Mørenett opptatt av å ha en brukervennlig løsning som alle kunne benytte seg av. De som er ute i felten har alltid HMS Avvik tilgjengelig på nettbrett eller mobil, og melder om at det er raskt og enkelt å registrere en hendelse. «Et avviksystem må være lett å bruke for å faktisk bli brukt», sier Hjelle.

På et verneombudsmøte i Mørenett, ble det kommentert at investeringen i HMS Avvik ”er noe av det lureste vi har gjort”. Hjelle forklarer det med at systemet, i tillegg til at det er enkelt å bruke, har vært smidig å bygge opp etter deres organisering.

«Det er dessuten enkelt for oss å sette opp eller bytte saksansvarlige. Rapporterte avvik går direkte til den som er ansvarlig, som igjen får påminnelser om frister ikke overholdes». HMS-ansvarlig Hjelle har også god nytte av rapportgeneratoren som viser hvilke avdelinger og kategorier de rapporterte avvikene fordeler seg på, samt hvor mange saker som er løst i tide.

- For å jobbe systematisk med sikkerhet, er vi avhengig av å ha alle medarbeiderne med oss
Stein Hjelle HMS-ansvarlig i Mørenett

Krav og rutiner lett tilgjengelig

I tillegg til å ha en god løsning for å registrere HMS-avvik, har Mørenett HMS-håndbok med alle krav, rutiner, handlingsplaner osv. på ett sted. Om en ansatt er usikker, kan han eller hun sjekke rutiner og praksis i håndboka, før de eventuelt registrerer et avvik.

Alle ansatte har HMS-håndboka lett tilgjengelig via intranett og på mobil eller nettbrett. Mørenett har en rekke skjemaer og dokumenter som krever mye vedlikehold, så de benytter Office 365, en skybasert løsning hvor de enkelt kan oppdatere alle dokumentene, som igjen er linket til på intranett og i HMS-håndboka.

De som jobber ute i felten, og ikke har tilgang til intranett, har de spesifikke dokumentene de trenger lastet opp som vedlegg i håndboka. Stein Hjelle sier at det er en trygghet for dem at Simployer oppdaterer HMS-håndboka med lovendringer og varsler om endringer som er gjort.

"Er det noe som ikke fungerer, får jeg alltid rask og god hjelp fra Simployer."

Mørenett

Mørenett er et nettselskap som jobber med å sikre strømforsyningen til kunder på Sunnmøre og deler av Nordfjord. Selskapet har avdelinger i Ålesund, Ørsta, Vanylven, Norddal og Stryn, og er eid av Tafjord Kraft AS og Tussa Kraft AS.

Mørenett har en bred faglig kompetanse, og fokus på forsyningstrygghet og leveringskvalitet til kundene.

Mørenett er er blant de største nettselskapene i Norge, med et stort fagmiljø og attraktive kompetansearbeidsplasserr lokalt og regionalt.

www.morenett.no