Kundehistorie

Lofotkraft

Som mange andre, benyttet Lofotkraft Excel til å holde oversikt over de ansatte, både hvem de var og hva de gjorde, hvem som var syk, hvor mange feriedager hver enkelt hadde til gode, osv. Det var tidkrevende og det ble fort mange regneark som flyter rundt i ulike versjoner. Ressursteamet i Lofotkraft var derfor på jakt etter en bedre løsning for å holde oversikten. Med årlige krav i kraftbransjen til faglige oppdateringer, hadde de i tillegg behov for en enklere måte å sikre at de ansatte til enhver tid har nødvendige kurs og sertifiseringer.

Ressurssjef i Lofotkraft, Stig Harnes, forteller at de vurderte å utvikle en personalmodul i økonomisystemet de hadde fra før av, men var usikre på om en systemleverandør som er god på økonomi, også er god på HR. I 2011 valgte Lofotkraft å investere i Simployer HRM, og opplevde det som en veldig forenkling av hverdagen. Ved siden av mer effektive personalrutiner og bedre oversikt, anså de den HR-faglige kompetansen bak systemet som svært viktig. ”Det er en trygghet i at systemet alltid er oppdatert etter gjeldende regelverk”, sier Harnes.

- Sykefraværsmodulen i Simployer HRM, med tidslinje og varslinger om frister, er uvurderlig i arbeidet med oppfølging av sykmeldte.
Stig Harnes Ressurssjef i Lofotkraft

Enklere oppfølging av sykmeldte

«Når vi har en medarbeider som registreres syk i Simployer HRM sykefraværsoppfølging, opprettes en tidslinje som gir oversikt over kommende frister og oppgaver.» Harnes trekker frem nettopp denne tidslinjen som uvurderlig i arbeidet med oppfølging av sykmeldte. «Å følge opp sykefravær kan være komplekst, og det er ikke minst god hjelp i å slippe å tenke på frister», fortsetter han. «Med Simployer HRM kan vi dokumentere all aktivitet og dialog direkte i systemet, og dokumentasjonen kan når som helst hentes fram.»

Simployer HRM forenkler hverdagen til ressursteamet i Lofotkraft, men også de ansatte har fått enklere personalrutiner.

Med Simployer HRM på mobil kan alle enkelt søke ferie, sjekke eget fravær og oppdatere sine personalia - selv når de er på farten.

Kompetansekrav

I tillegg til sykefraværsoppfølging, hadde Lofotkraft et behov for enklere feriehåndtering og kompetanseoversikt. De ansatte kurses årlig for å oppfylle strenge bransjekrav, og det var tidkrevende å hele tiden sjekke og oppdatere regneark. «Med årlige krav i kraftbransjen til faglige oppdateringer i form av kurs og sertifiseringer for mange ansatte, er påminnelser på e-post til god hjelp. Med kompetansemodulen i Simployer HRM er vi sikret at alle som trenger det, alltid har de nødvendige kurs og sertifiseringer,» avslutter Harnes.

- Med Simployer HRM kan vi dokumentere all aktivitet og dialog direkte i systemet, og dokumentasjonen kan når som helst hentes fram
Stig Harnes Ressurssjef i Lofotkraft

Lofotkraft AS

Lofotkraft AS er et konsern som eies av de seks kommunene i Lofotoen. Konsernet har en lang og stolt historie helt tilbake til 1908 da de første kraftverkene ble satt i drift i Lofoten.

Strømnett, bredbånd, vannkraftproduksjon og installasjon er noen av forretningsområdene til Lofotkraft AS.

www.lofotkraft.no