Utbetaling av feriepenger i januar

Noen arbeidstakere ønsker å få utbetalt feriepengene i januar, for eksempel for å kunne bestille sommerens sydentur så tidlig som mulig. Det kan de ikke kreve.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
tirsdag 12. desember 2023
Lesetid: 2 Minutter
- Det er ingen hjemmel i ferieloven til å betale ut feriepengene på forskudd, sier Simployers arbeidsrettsjurist Hans Gjermund Gauslaa.

Flere arbeidsgivere opplever at arbeidstakere ber om å få utbetalt feriepengene i begynnelsen av året, for selv å spare pengene til de skal avvikle ferien senere på året.

Det hender at arbeidsgivere sier at de er fleksible med arbeidstakere som ber om det, og gjør feriepengeutbetalingen i januar eller februar.

- Det har de ikke hjemmel til å gjøre, understreker Simployers arbeidsrettsjurist Hans Gjermund Gauslaa.

- Det er ingen hjemmel i ferieloven til å betale ut feriepengene på forskudd. Feriepenger skal etter ferieloven betales ut når ferien avvikles. Eventuelt kan arbeidsgiver velge å gjøre feriepengeutbetalingen og lønnstrekket for feriedagene samlet, vanligvis i juni. Arbeidsgivere bør derfor vise til ferieloven, og si at det ikke er hjemmel til å betale ut feriepenger på forskudd, sier Gauslaa.

Den store lønn- & personaldagen 2024

Norges største fagdag for lønn og HR! I september kommer vi til seks forskjellige byer + sender direkte. Gå til årets program

Forskudd på lønn gir trekkplikt

Men hva om arbeidsgiver utbetaler forskudd på lønn i stedet for feriepenger?

Arbeidsrettslig er det helt i orden å inngå en avtale om å betale ut lønnsforskudd i januar, men det skal da trekkes skatt av utbetalingen.

- Lønn skal regnes som skattepliktig inntekt på utbetalingstidspunktet, eller på det tidspunktet det oppstår en reell adgang for arbeidstaker til å få pengene utbetalt. Forskudd på lønn regnes som skattepliktig inntekt på det tidspunkt arbeidstaker mottar beløpet. Dette gjelder selv om lønnen ikke er opptjent/arbeidet ikke er utført, sier Simployers økonomirådgiver Øivind Elvestad.

Arbeidsgiver må derfor innrapportere beløpet på a-meldingen for den måneden forskuddet utbetales.

Dersom arbeidsgiver har ønske om å gjøre opp forskuddet gjennom å trekke beløpet fra de feriepengene som senere skal utbetales, for eksempel i juni, så må arbeidsgiver også inngå en skriftlig avtale med arbeidstaker om trekk i feriepengene. Dette kravet til skriftlig avtale følger av arbeidsmiljøloven § 14-15 tredje ledd bokstav c). 

Når arbeidstakeren slutter i jobben

Dersom arbeidstakeren slutter i jobben i løpet av ferieåret, stiller det seg annerledes. Da skal feriepengeutbetalingen i utgangspunktet gjøres i forbindelse med avslutningen av arbeidsforholdet.  

- Der arbeidstaker slutter i jobben står det i ferieloven § 11 nr. 3 at alle opptjente feriepenger skal utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden. Arbeidsgiver kan derfor utbetale feriepengene det året arbeidsforholdet opphører, selv om arbeidstaker ønsker å få feriepengene året etter. Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker er enige om å vente med utbetalingen til neste år er det lagt til grunn at dette er i orden etter ferieloven, sier Hans Gjermund Gauslaa. 

Ved fratreden i 2024 kan feriepenger opptjent i 2023 utbetales trekkfritt. Feriepenger opptjent i 2024 som utbetales i 2024 må det derimot trekkes skatt av.

Quiz

Hva kan du om ferie og feriepenger?

Finn ut om du har kontroll på reglene om ferie og feriepenger.

Test dine kunnskaper i vår quiz

Del siden: