Utbetaling av feriepenger i januar

Enkelte arbeidstakere ønsker å få utbetalt feriepengene i januar, for eksempel for å betale en reise mens prisene er lave. Det kan de ikke kreve.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule tirsdag 5. januar 2021

Flere arbeidsgivere opplever i begynnelsen av året at arbeidstakere ber om å få utbetalt feriepengene allerede nå, for selv å spare pengene til de skal avvikle ferien senere på året.

Det hender at arbeidsgivere sier at de er fleksible med arbeidstakere som ber om det, og gjør feriepengeutbetalingen i januar eller februar.

Det har de ikke hjemmel til å gjøre, understreker Simployers arbeidsrettsjurist Hans Gjermund Gauslaa.

- Det er ingen hjemmel i ferieloven til å betale ut feriepengene på forskudd. Feriepenger skal etter ferielovens §11 (1) betales ut når ferien avvikles. Eventuelt kan arbeidsgiver velge å gjøre feriepengeutbetalingen samlet, vanligvis i juni. Arbeidsgivere bør derfor vise til ferieloven, og si at det ikke er hjemmel til å betale ut feriepenger på forskudd, sier Gauslaa.

Forskudd på lønn gir trekkplikt

Men hva om arbeidsgiver utbetaler forskudd på lønn i stedet for feriepenger?

Arbeidsrettslig er det helt i orden å gjøre en avtale om å betale ut lønnsforskudd i januar, men det skal da trekkes skatt av utbetalingen.

- Lønn skal regnes som skattepliktig inntekt på utbetalingstidspunktet, eller på det tidspunktet det oppstår en reell adgang for arbeidstaker til å få pengene utbetalt. Forskudd på lønn regnes som skattepliktig inntekt på det tidspunkt arbeidstaker mottar beløpet. Dette gjelder selv om lønnen ikke er opptjent/arbeidet ikke er utført, sier Simployers økonomirådgiver Øivind Elvestad.

Arbeidsgiver må derfor innrapportere beløpet på a-meldingen for den måneden forskuddet utbetales.

Dersom arbeidsgiver har ønske om å gjøre opp forskuddet gjennom å trekke beløpet fra de feriepengene som senere skal utbetales, f. eks. i juni, så må arbeidsgiver også inngå en skriftlig avtale med arbeidstaker om trekk i feriepengene. Dette kravet til skriftlig avtale følger av arbeidsmiljøloven § 14-15 andre ledd bokstav c). 

Når arbeidstakeren slutter i jobben

Når arbeidstakeren slutter i jobben i løpet av ferieåret, stiller det seg annerledes. Da skal feriepengeutbetalingen i utgangspunktet gjøres i forbindelse med avslutningen av arbeidsforholdet.  

- Der arbeidstaker slutter i jobben står det i ferieloven § 11 nr. 3 at alle opptjente feriepenger skal utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden. Arbeidsgiver kan derfor utbetale feriepengene det året arbeidsforholdet opphører, selv om arbeidstaker ønsker å få feriepengene året etter. Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker er enige om å vente med utbetalingen til neste år er det lagt til grunn at dette er i orden ifht. ferieloven, sier Hans Gjermund Gauslaa. 

Ved fratreden i 2021 kan feriepenger opptjent i 2020 utbetales trekkfritt. Feriepenger opptjent i 2021 som utbetales i 2021 må det derimot trekkes skatt av.

På tide å digitalisere håndteringen av ferie og fri?

Manuelle rutiner rundt ferie og fri tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer HRM blir det enkelt å søke og behandle søknader om ferie og permisjoner, og alltid ha full oversikt. Les mer her.

Del siden: LinkedIn twitter