Slik følger vi opp ansatte

I hvert kvartal har vi et nytt tema vi setter søkelyset på i samtaler mellom ledere og medarbeidere. Sjekk temaene for årets samtaler her!
Eilin GillesenChief People & Culture Officer
torsdag 14. september 2023
Lesetid: 2 Minutter

Vi kaller de kvartalsvise oppfølgingssamtalene for feedback loops. I reisen mot vekst og suksess skiller én vital ingrediens seg ut: Tilbakemeldinger. Det er feedback som leder oss i riktig retning. Det gir oss trygghet og bekreftelse på vår vei.

«Hos Simployer tror vi helhjertet på at en fornøyd og engasjert arbeidsstyrke skaper en smitteeffekt som gir glade kunder og vekst.»

Før i tiden hadde ledere ofte bare årlige medarbeidersamtaler. Vi har valgt en annen vei. Vi har omfavnet kraften i kontinuerlig og meningsfull kommunikasjon med våre ansatte. Vi engasjerer oss i kvartalsvise feedback loops, der hvert kvartal har sitt unike fokus. Samtalene er én-til-én-samtale der vi lærer mer om ambisjoner, utfordringer og suksesser.


Her er det vi vektlegger mest i hvert av kvartalene:

1. kvartal

I «Q1» handler det om engasjement. Vi setter et positivt søkelys på det våre ansatte har gjort de siste månedene. Vi dykker inn i prestasjoner, resultater og personlig vekst. Andre temaer er samarbeid, ledelse, personlig trivsel og bedriftskultur.

2. kvartal

Vi fokuserer på vekst. Vi reflekterer over prestasjonene siden forrige samtale og identifiserer nåværende utfordringer og prioriteringer. Vi snakker også om områder for videre personlig utvikling og blir enige om mål for videre utvikling.

3. kvartal

Tid for "simployeeship"! Vi fordyper oss i essensen av hver enkelt persons bidrag. Vi spør: Hva er ditt viktigste bidrag til en positiv kultur i Simployer?

4. kvartal

Vi setter søkelyset på samarbeid. Vi erkjenner at storhet ikke oppnås alene, men gjennom teamarbeid. Vi oppfordrer til tverrfaglig samarbeid, der ulike talenter finner sammen og innovasjon blomstrer. Et spørsmål som stilles er: Hva er ditt bidrag til samarbeid innenfor ditt team og på tvers av team i Simployer?

HRM-verktøy

Vi bruker vårt eget HRM-verktøy til veiledning og dokumentasjon av denne dialogen. Å ha et digitalt verktøy gjør det enklere for både leder og ansatt å følge opp tidligere samtaler, og sørge for at det er en felles forståelse av denne dialogen. Vi tror dette er et viktig skritt i å skape retning, samordning og forpliktelse til mål og prioriteringer fram mot neste tilbakemeldingsprat. Ved å fremme en nær dialog med våre ansatte skaper vi et miljø der muligheter og utvikling trives.

Vi tror inderlig på at store ting blir skapt av flotte mennesker, og vi har forpliktet oss til å lære, lede og levere sammen som et team.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: