Ny avklaring om lading av elbil

Norske arbeidstakere og virksomheter kjøper elbiler som aldri før. Dette skaper noen nye utfordringer når det kommer til dokumentasjon av kostnader til drivstoff. Nå har skattemyndighetene kommet med en avklaring.
Espen ØrenRådgiver lønn og økonomi
onsdag 12. januar 2022
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

Alt var mye enklere før, er det noen som sier. Og, ja, det var nok enklere å dokumentere drivstoffutgifter før, da man fikk en kvittering på en bensinstasjon. Men tidene forandrer seg, og det samme gjør teknologien.

Nye og forbedrede elbiler rulles ut til stadighet, og norske arbeidstakere og virksomheter kjøper inn i stort omfang. Konsekvensen av dette er at flere og flere ansatte bruker ladestasjon hjemme til å lade firmabilen. Utfordringen er at dette også skal dokumenteres.

– Denne problemstillingen gjelder de som har firmabil og som beskattes via sjablonregelen for fri bil. De som bruker egen elbil i tjeneste, får kilometergodtgjørelse som skal dekke inn drivstoffutgiften. Regelen om firmabil innebærer at den ansatte får et beregnet inntektstillegg som utgjør den skattepliktige, private fordelen ved å kunne benytte arbeidsgivers bil privat. Alle bilkostnader er inkludert i denne beregningen, også drivstoff/strøm. Kravet er at utgiften til strøm skal dokumenteres med bilag, sier Simployers Økonomirådgiver Espen Øren.

Krever dokumentasjon

Inntil nylig har det vært knyttet en viss usikkerhet rundt hva slags type dokumentasjon skattemyndighetene krever for at ladekostnaden skal anses dokumentert.

– Vi i Simployer har erfart at andre aktører i rådgivningsbransjen eller bilbransjen har lansert alternative metoder å sannsynliggjøre på, som for eksempel å foreta en skjønnsmessig beregning av ladekostnad. I den siste versjonen av Skatte-ABC, som utarbeides av Skattedirektoratet, er det tatt inn et nytt avsnitt som beskriver hvilke dokumentasjonskrav som skal gjelde, sier Øren

De skriver som følger:

«Det må sannsynliggjøres at strømutgiftene kun er knyttet til lading av firmabilen, f.eks. ved egen strømmåler eller en utgiftsoppgave over strømkostnadene som viser pris pr. kWh og hvor mange kWh som har gått med.»

Holder ikke med skjønnsmessig vurdering

For at en ansatt skal kunne få refundert ladekostnader hjemme, uten at dette beskattes særskilt, men tas med i standardfordelen for firmabil, kreves det altså en konkret dokumentasjon eller sannsynlig gjøring av utgiften. Det holder ikke å skjønnsmessig beregne kostnaden.

– Så vidt vi i Simployer har erfart, finnes det leverandører av strøm som kan tilby teknologi med muligheten til å ta ut rapporter på hvor mye hver lading har kostet og knytte denne dokumentasjonen til en konkret bil, sier Øren.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: