Nå tipser vi mer enn før

Aldri så galt at det ikke er godt for noe: Over 16 000 flere fikk tips i fjor, og 32 millioner kroner ekstra ble innberettet til skattemyndighetene.
Magnus Schaft, Journalist
schedule onsdag 2. februar 2022
Lesetid: 2 Minutter

De siste årene har vært mildt sagt utfordrende for de næringene der inntekter fra tips er utbredt. Siden mars 2020 har det vært mellom 10 og 20 store, nasjonale endringer i rammebetingelsene for skjenkenæringen med nye skjenketidspunkter, krav om mat og avstand, skjenkestopp og gjenåpninger. I tillegg kommer egne kommunale bestemmelser, og samordnede bestemmelser for arbeidsmarkedsregioner.

32 prosent vekst

Tall fra SSB for drosjenæringen viste en nedgang i omsetningen på over 30 prosent i 2020. Folk holdt seg mer hjemme. I 2021 ble det også mange måneder med skjenkestopp.

Simployer har sett på tall fra A-meldingen som peker mot et lyspunkt i alle rundene med permitteringer:

  • 69 827 lønnsmottakere fikk innberettet tips i 2021 - en økning fra 52 985 i 2020 og 53 426 i 2019
  • Innrapportert beløp har økt fra 472 millioner kroner i 2020 til 504 millioner i 2021

– Tips er skattepliktig og innrapporteringspliktig fra første krone. Skatteplikten er uavhengig av om tipsen fordeles via arbeidsgiver eller gis rett til den ansatte fra kunden, klargjør økonomirådgiver Espen Øren i Simployer.

– Det er interessant at tipset beløp ikke har falt til tross for et kraftig fall i mengden turister fra land med mer etablert tipskultur enn Norge, mener Øren.

Mer bordservering enn før

2021 hadde flere driftsmåneder enn 2020 hvor det ikke var mulig å bestille i baren. Alt måtte bringes til bordene, og servitører på jobb gikk som aldri før. 

– Det er grunn til å anta at nordmenn har vært mer spandable med tipsen under pandemien, rett og slett for å hjelpe en bransje med slagside, mener Espen Øren.

Samtidig heller han kaldt vann i årene til de som mener det kun handler om at nordmenn har blitt rausere enn før.

– Det er nok dessverre slik at tips har vært underrapportert tidligere, spesielt med tanke på kontant tips direkte fra kunde til servitør. Regelverket ble strengere i 2019, men neppe effektivt nok til å fange opp denne type tips. Under pandemien har det i stor grad vært bordservering og krav om betaling over bank. Da er det vanskeligere å komme seg unna innrapportering, mener Øren.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: