Kan man utsette lønn og bonuser til neste år?

Lønn og andre inntekter er skattepliktig på det tidspunktet de utbetales. Betyr det at det kan lønne seg å vente med noen utbetalinger til neste år?
Øivind ElvestadRådgiver økonomi
onsdag 17. november 2021
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

Lønn ol. inntekter er skattepliktig på det tidspunktet arbeidstaker får lønnen utbetalt fra arbeidsgiver, eller på det tidligere tidspunkt da arbeidstaker kunne fått lønnen utbetalt. Dette følger av skatteloven § 14-3 første ledd. Arbeidstaker anses å ha mottatt lønnen når han har fått den faktiske og/eller juridiske rådigheten over beløpet, f.eks. når lønnen står på arbeidstakers lønnskonto.

Skattedirektoratet skriver at følgende vilkår må være oppfylt:

  • avtalt utbetalingstidspunkt må være inntrådt
  • arbeidsgiver har erkjent plikten til å utbetale lønnen
  • arbeidsgiver er i stand til å utbetale beløpet

Kan arbeidstaker utsette tidspunktet for beskatning?

Lønn skal utbetales på avtalt tidspunkt. Men arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale å endre på opprinnelig avtalt tidspunkt for utbetaling av lønn. Slik avtale må inngås før opprinnelig avtalt utbetalingstidspunkt. Vi anbefaler at slik avtale om utsatt tidspunkt for utbetaling av lønn ol. inngås skriftlig slik at avtalen kan fremlegges dersom skatteetaten etterspør slik avtale.

Vi får ofte spørsmål rundt dette på vår supporttjeneste. Det er da særlig i forbindelse med utsatt utbetaling av feriepenger ved fratreden.

Avtale om utsatt utbetaling av feriepenger ved fratreden

Etter ferieloven § 11 tredje ledd skal opptjente feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden, dog slik at den delen av feriepengene som ikke lar seg beregne innen dette tidspunktet kan utbetales i et avsluttende lønnsoppgjør. Det er i rettspraksis lagt til grunn at bestemmelsen kan fravikes ved avtale, dersom arbeidstaker ønsker utsatt utbetaling. Finansdepartementet har lagt til grunn at slik avtale også kan legges til grunn for tidfesting av feriepenger. Dvs. at feriepengene da innrapporteres på a-meldingen på utbetalingsmåneden og at det ikke skal trekkes forskuddstrekk dersom beløpet utbetales i året etter opptjeningsåret.

Timelønn, overtidslønn mm.

Vi har også fått en del spørsmål om utbetaling av timelønn, overtidslønn ol. rundt årsskiftet. Enkelte arbeidstakere ønsker å vente med slike utbetalinger til 2022, pga. grensene for trinnskatt. Arbeidsgivere vil normalt ha interne retningslinjer for når arbeidstaker skal levere timelister/overtidslister ol. Dersom arbeidstaker ikke overholder slike retningslinjer og leverer timeliste/overtidsliste f.eks. i januar 2022 for arbeid utført i desember 2021, vil lønnen bli utbetalt i januar 2022. Vi antar at skatteetaten ikke vil ha innvendinger mot slik praksis, men det kan jo vanskeliggjøre arbeidsgivers bokføring og årsoppgjør. Beløpet skal jo da kostnadsføres på 2021 og føres som gjeld i balansen.

En annen løsning som sannsynligvis godtas er at arbeidstakere levere limeliste/overtidslister i tråd med interne retningslinjer og at det inngås avtale om utsatt utbetalingsdato, på samme måte som utsatt utbetaling av feriepenger.

Lønner det seg å vente?

Dersom den aktuelle utbetalingen gjør at arbeidstakers lønn ol. passerer en grense for trinnskatt vil det ha betydning om beløpet utbetales i 2021 eller 2022.

I forslaget til statsbudsjett for 2022 er det foreslått å sette ned satsen for trygdeavgift fra 8,2 % til 8,1 %. Men det er samtidig foreslått å øke trinnskatten med 0,1 % for inntekter fra og med kr 651 250. For arbeidstakere med lønn ol. over denne grensen vil det ikke ha skattemessig betydning om utbetalingen foretas i 2021 eller 2022.

For arbeidstakere som har lavere lønn vil besparelsen være 0,1 %, dvs. ikke så veldig stor forskjell.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: