Husk å søke NAV om refusjon av lønnskompensasjon før 31. august

Arbeidsgivere som har fulgt regjeringens opprinnelige oppfordring om å forskuttere lønn til ansatte for de 18 dagene som staten skal betale ved permittering, må innen 31.08.2020 søke om refusjon fra NAV.
mandag 24. august 2020
Lesetid: 1 Minutt

Arbeidsgivere som har fulgt regjeringens opprinnelige oppfordring om å forskuttere lønn til ansatte for de 18 dagene som staten skal betale ved permittering, kan innen 31.08.2020 søke om refusjon fra NAV. Det er kun lønn opp til 6 G som refunderes. Forskuttering av lønnskompensasjon for permitteringer som startet 20. april eller senere er det ikke mulig å få refundert. Søknadsfristen for arbeidsgiver ble opprinnelig fastsatt til 31.10. men denne datoen er senere endret til 31. august. Se ev. forskrift av 29.5.2020 nr. 1102 § 9 andre ledd.

Arbeidsgiveravgiften på beløpet arbeidsgiver forskutterer skal behandles som på samme måte som når arbeidsgiver forskutterer sykepenger mm. Dette er fastsatt i forskrift av 16.4.2020 nr. 800.

Arbeidsgiver betalte da arbeidsgiveravgift på den terminen som lønnen ble utbetalt. Når arbeidsgiver får refundert beløpet fra NAV reduseres arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget tilsvarende, for den terminen refusjonen utbetales fra NAV.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: