Bonusfest i næringslivet i 2021

Mens pandemien fortsatt herjet, økte bonusutbetalingene i næringslivet med mer enn 6 milliarder kroner i fjor. Over en halv million nordmenn mottok bonus i 2021.
Espen ØrenRådgiver lønn og økonomi
onsdag 19. januar 2022
Lesetid: 1 Minutt
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

Den allmenne oppfatningen av tilstanden i norsk næringsliv de siste to årene, er antagelig at det har vært en tøff periode med nedstenginger, permitteringer, høyt sykefravær og konkurser.

Samtidig har enkelte bransjer opplevd oppgang og vekst. Dette inntrykket styrkes av tall Simployer har hentet inn fra a-ordningen.

Tallene viser at det ble utbetalt 6,1 milliarder kroner mer i bonus i 2021 enn i 2020, noe som utgjør en økning på hele 18,2%. Totale bonusutbetalinger utgjør i 2021 kr 39,5 milliarder kroner fordelt på 560.000 inntektsmottakere.

Gjennomsnittlig bonusutbetaling har økt fra 56.000 kroner i 2020 til 70.000 kroner i 2021.

– Det er nok mange årsaker til økningen i bonusutbetalinger, og det kan nok tenkes at det for ulike bransjer var snakk om både økninger og nedganger. Vi har registrert at det er delt ut generøse bonuser i flere bransjer, blant annet innenfor kraft, finans og oppdrett, mens det naturlig nok må antas at det har vært beskjedne bonusordninger innenfor reiselivs-, kultur- eller serveringsbransjen, sier Simployers økonomirådgiver Espen Øren.

Økt gjennomsnittsbonus

Bonusutbetalingene økte også med 1,3 milliarder kroner fra 2019 til 2020, noe som nok blant annet skyldtes mange bonusutbetalinger innenfor dagligvarehandelen.

– For ordens skyld kan det nevnes at det som skal rapporteres som bonus i a-meldingen er både bonusytelser som stammer fra egen arbeidsinnsats, men også bonus som helt eller delvis skyldes andre faktorer, for eksempelresultatbonus, overskuddsdeling, gratiale eller tantieme (andel nettooverskudd). Prosentlønn, provisjonslønn og akkordlønn rapporteres ikke som bonus, sier Simployers økonomirådigver Espen Øren.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: