Direktesendt kurs

Alt du trenger å vite om foreldrepenger og foreldrepermisjon!

Lær alt om de nye reglene fra 1. juli og 2. august slik at du sikrer en effektiv og praktisk gjennomgang av arbeidstakers foreldrepermisjon

Kurset gir deg oversikt over regelverket, kjente problemstillinger og løsninger på disse. Du vil lære om praktiske tilnærminger for å håndtere fravær i forbindelse med permisjon og uttak av foreldrepenger. Vi går også igjennom de siste endringene i regelverket som trer i kraft fra 1. juli og 2. august. 

Direktesendt kurs

03.09.24 13:00 1 time Ledige plasser
Gå til påmelding kr. 1 490,- (unntatt MVA)
Inngår også i abonnement:
HR Lønn

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Om de nye reglene for 80 % dekningsgrad og fars rett til foreldrepenger 
  • Om typiske misforståelser rundt fri utsettelse av foreldrepenger. 
  • Forskjellen mellom fri utsettelse og delvis permisjon 
  • Praktisk beregning av foreldrepenger og håndtering ved utsettelse
  • Betydningen av rekkefølgen på foreldrepermisjon, ferie og ulønnet permisjon
  • Om utvidede rettigheter som er gitt til fedre med selvstendig opptjeningsrett, og hvordan disse kan påvirke planleggingen av foreldrepermisjon. 

Les mer

Foreldrepermisjon og uttak av foreldrepenger reiser mange spørsmål og regelverket er igjen noe justert. Det er viktig å holde seg oppdatert for å kunne håndtere arbeidstakers ønsker om uttak av foreldrepermisjon, hva arbeidstaker har krav på og hva du som arbeidsgiver kan si nei til. Økt kompetanse gir både trygghet i kommunikasjonen og innsikt til å kunne styre prosessen på en god måte for å sikre riktig refusjon på vegne av virksomheten og ivareta arbeidstakeren som er i foreldrepermisjon.

Product Program

Program

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

For deg som er HR-medarbeider eller lønnsmedarbeider

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 1t rettslære. Revisor: 1t annet.

Product instructors

Kursholdere

Karoline Amundsen  Dystebakken

Karoline Amundsen Dystebakken

Karoline er jurist fra Universitet i Oslo og har bred erfaring fra arbeidsrettsområdet. Hun jobber i dag med trygderett, arbeidsrettslige problemstillinger og HMS.