Direktesendt kurs

Alt du trenger å vite om foreldrepenger og foreldrepermisjon!

Effektiv kommunikasjon og praktiske løsninger for å håndtere arbeidstakers fravær under foreldrepermisjon og uttak av foreldrepenger

Kurset gir deg verktøyene du trenger for å kommunisere effektivt om løsninger for foreldrepermisjon. Du vil lære om praktiske tilnærminger for å håndtere arbeidstakers fravær i forbindelse med permisjon og om uttak av foreldrepenger.

Direktesendt kurs

Ikke til salgs

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Erfaringene knyttet til regelendringen om fri utsettelse av foreldrepenger
  • Forskjellen mellom fri utsettelse og delvis permisjon og hvordan veilede ansatte i å ta informerte valg
  • Praktisk beregning av foreldrepenger
  • Hvordan håndtere beregningen ved utsettelse av foreldrepengeperioden.
  • Regler og retningslinjer for foreldrepermisjon, ferie og ulønnet permisjon, og forståelse av eventuell betydning av rekkefølgen disse tas i
  • Om utvidede rettigheter som er gitt til fedre med selvstendig opptjeningsrett, og hvordan disse kan påvirke planleggingen av foreldrepermisjon

Les mer

Reglene og retningslinjene rundt foreldrepenger endres ofte, og det er viktig å holde seg oppdatert for å kunne håndtere arbeidstakers ønsker om uttak av foreldrepermisjon, hva arbeidstaker har krav på og hva du som arbeidsgiver kan si nei til. Økt kompetanse gir både trygghet i kommunikasjonen, og innsikt til å kunne styre prosessen om foreldrepermisjon på en smidig måte på vegne av virksomheten. 

Product Program

Program

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

Lønnsmedarbeidere og HR-medarbeidere

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 1t rettslære. Revisor: 1t annet.

Product instructors

Kursholdere

Karoline Amundsen  Dystebakken

Karoline Amundsen Dystebakken

Karoline er jurist fra Universitet i Oslo og har bred erfaring fra arbeidsrettsområdet. Hun jobber i dag med trygderett, arbeidsrettslige problemstillinger og HMS.