Abonnement

Abonnement på digitale kurs - HR

Det soleklare valget for deg som ønsker å finpusse kompetansen din og samtidig holde deg løpende oppdatert på alt som skjer i HR-verdenen!

Et abonnement innebærer mye mer enn bare en samling utvalgte kurs! Det er rett og slett den beste kunnskapen, til den beste prisen, satt sammen av Simployers dyktige rådgivere. Når det skjer en endring i HR-verdenen, følger vi med for deg og lanserer nye kurs fortløpende.

Abonnement

Tilgjengelig nå Digitalt Ledige plasser
Bestill kr. 6 960,- Løpende abonnement - Pris per deltaker per år - Unntatt MVA

Course Rating

/5

Hva får du som abonnent?

  • Minst 12 direktesendte kurs pr. kalenderår
  • Digitale kurs om regelendringer, nyheter og aktuelle temaer innen ditt fagområde
  • Tilgang til opptak av kursene i 3 måneder etter direktesendingen
  • Varsel når nye kurs inkluderes
  • Mulighet til å stille spørsmål til rådgiver via chat under direktesendingene
  • Automatisk påmeldt - Simployers fagansvarlige anbefaler og legger til kurs!

Mer om kursabonnementet

Når du har bestilt et abonnement, kan du lene deg tilbake i kontorstolen og ta det helt med ro. Vi gjør jobben for deg. Du kan enten delta på direktesendingen, eller se opptaket senere i ro og mak.

Med abonnement på digitale kurs sikrer du deg juridisk og praktisk kompetanse innen ditt fagområde gjennom hele året. Våre erfarne rådgivere gir deg nyanserte gjennomganger av aktuell og viktig fagtematikk. Vi setter fortløpende opp kurs knyttet til lovendringer og viktige nyheter.

Product Program

Hvem passer dette for?

For deg som jobber innen HR

Product instructors

Kommende digitale kurs

Direktesendt kurs

Tilrettelegging på 1-2-3

07.06.22 12:30 3 dager, 1,5 time per dag

I denne kursserien setter vi tilrettelegging på agendaen! Etter disse tre kursene vil du ha god oversikt over regelverket og ikke minst praktiske løsninger for hvordan du kan få det til. Hvert kurs skal gi deg noe konkret som du kan ta tak i allerede samme dag, for å komme i gang med eller videreutvikle tilretteleggingsarbeidet i din virksomhet. Kursserien bidrar til å gjøre arbeidet og en konkret tilretteleggingssak lettere.

Direktesendt kurs

Hjemmekontor - hva gjelder nå og hvordan få det til

08.06.22 10:00 1,5 time

I dette kurset lærer du om hva som er nytt og hva som ikke er nytt i hjemmekontorforskriften fra 1. juli 2022 – og ikke minst hva du bør ta tak i virksomheten din nå, dersom dere vurderer å innføre eller har innført hjemmekontor helt eller litt.

Kurs tilgjengelig i opptak

Videokurs

Foreldrepermisjon – involvering og inkludering

1,5 time

Hva har arbeidstaker rett på under permisjon og hva er lurt å gjøre som leder, uavhengig av om det er en plikt eller ikke? Hva er klokt å tenke på i forkant av at arbeidstaker skal ut i permisjon? Hva med avtale om permisjon og hvordan skal arbeidstaker følges opp? Hvilke rutiner bør være på plass?

Skal arbeidstaker ha kontakt med arbeidsplassen, holdes informert? - om lønnsøkninger, nye jobbmuligheter og planer for tilbakekomst? Skal eller bør medarbeidersamtaler gjennomføres? Hva er arbeidstaker forpliktet til å informere om i fraværsperioden og visa versa?

Videokurs

Fem ting arbeidsgiver må vite om hjemmekontor i utlandet

1 time

Arbeid i utlandet kan ha betydning for både arbeidsgiver og arbeidstakers rettigheter og plikter når det gjelder skatt, arbeidsgiveravgift og trygderettigheter. I dette kurset får du bryne deg på fem problemstillinger som arbeidsgiver vil kunne møte ved hjemmekontor i utlandet, og du får råd og retningslinjer for hvordan du håndterer det på riktig måte.

Videokurs

Slik tar du den nødvendige samtalen!

1 time

Å være direkte og ærlig med medarbeidere om tema som oppleves som ubehagelig for begge parter er aldri enkelt å håndtere. Men hvis du som leder ikke tar tyren ved hornene, kan det skape lederutfordringer på et senere tidspunkt. I dette kurset lærer du hvordan du som leder tar tak i slike situasjoner og korrigerer på en god, praktisk og effektiv måte innenfor gjeldende juridiske rammer!

Videokurs

Advarsler og oppsigelse – slik gjør du det korrekt

1,5 time

Noen ganger oppstår det utfordringer med enkelte ansatte. I slike tilfeller kan det være vanskelig å vite hva vi som arbeidsgiver kan og bør gjøre. På dette kurset viser vi både hvilke rammer arbeidsmiljøloven stiller opp, og vi gir veiledning om hvordan arbeidsgiver bør bruke advarsler i slike vanskelige personalsaker.

Videokurs

Egenmelding ved ansattes sykdom

1 time

Lær alle reglene om når ansatte har rett til å benytte egenmelding ved eget sykefravær.

Videokurs

Ferieplanlegging og ferieavvikling

1 time

Ferie er et gode som de fleste arbeidstakere setter stor pris på. Det er derfor viktig at ferien planlegges og gjennomføres på en god og rettferdig måte. På kurset ser vi nærmere på den styringsretten arbeidsgiver har med hensyn til ferieavvikling. Vi gir deg også praktiske tips til gjennomføring av en ferieplanlegging som både ivaretar virksomhetens behov for å sikre driften og den ansattes ønsker.

Videokurs

Nye regler for tjenestepensjon i privat sektor

1 time

Nye regler medfører at du som arbeidsgiver må tilpasse din pensjonsordning til det nye regelverket. Det er smart å komme i gang med vurderingene av hvordan endringen påvirker deres virksomhet i god tid før siste frist 30. juni 2022.

Videokurs

Dette må du vite om reglene for arbeidstid

1,5 time

Mange arbeidsgivere synes at reglene om arbeidstid er kompliserte. På dette kurset går vi gjennom de viktigste arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven. Vi ser på hva som er arbeidstid, f.eks. knyttet til reisetid, hva som er overtid og hvor lang hviletid arbeidstaker skal ha.  

Videokurs

Lær om arbeidsgivers nye ansvar for å rapportere likestillingsarbeid i årsberetningen fra 2022

2 timer

Det kan være vanskelig å vite hva du faktisk må ta tak i, og hvor detaljert arbeidet skal utføres for å oppfylle aktivitets- og redegjørelsesplikten. I år må mange virksomheter i tillegg for første gang rapportere om lønnsforhold fordelt på kjønn og kartlegge bruken av ufrivillig deltid i årsberetningen.  

Dette kurset klargjør og gir deg råd og tips om hvordan du må jobbe i praksis for å oppfylle reglene som ble endret og forsterket i 2020, ved innføring av redegjørelsesplikt fra i fjor og lønnskartleggingsplikt fra i år.

Videokurs

De beste skattefrie frynsegodene

1 time

Det finnes en rekke skattefrie naturalytelser. Noen er utformet med tanke på fellesskapet og betinger at man gjør noe sammen, andre er individuelle, men gis til alle, mens noen gis kun til nøkkelpersoner. Ved valg av frynsegode i nettopp din virksomhet bør man vurdere både de administrative byrder det medfører, den økonomiske kostnaden for virksomheten, men ikke minst i hvilken grad frynsegodet virker inn på ansattes motivasjon og virksomhetens attraktivitet i rekrutteringsprosesser.

Videokurs

Slik bestrider du sykmelding eller egenmelding

1 time

I de tilfellene hvor ansatte misbruker sykmelding og egenmelding er det viktig at du som arbeidsgiver vet hvilke muligheter du har til å reagere og at du opptrer korrekt.

Videokurs

Medarbeidersamtalen – den viktige samtalen

1 time

Medarbeidere som føler seg betydningsfulle, gjør en mer betydningsfull jobb! I dette kurset lærer du hvordan du kan bruke medarbeidersamtalen som et av de viktigste ledelsesverktøyene i videreutvikling av dine ansatte - til det beste for leder, medarbeider og arbeidsgiver.

Videokurs

Seks typiske misforståelser om sykmelding

1 time

Rydd opp i misforståelser og unødvendig fravær