Abonnement

Abonnement på digitale kurs - HR

Det soleklare valget for deg som ønsker å finpusse kompetansen din og samtidig holde deg løpende oppdatert på alt som skjer i HR-verdenen!

Et abonnement innebærer mye mer enn bare en samling utvalgte kurs! Det er rett og slett den beste kunnskapen, til den beste prisen, satt sammen av Simployers dyktige rådgivere. Når det skjer en endring i HR-verdenen, følger vi med for deg og lanserer nye kurs fortløpende.

Abonnement

Tilgjengelig nå Digitalt Ledige plasser
Bestill kr. 6 960,- Løpende abonnement - Pris per deltaker per år - Unntatt MVA

Course Rating

/5

Hva får du som abonnent?

  • Minst 12 direktesendte kurs pr. kalenderår
  • Digitale kurs om regelendringer, nyheter og aktuelle temaer innen ditt fagområde
  • Tilgang til opptak av kursene i 3 måneder etter direktesendingen
  • Varsel når nye kurs inkluderes
  • Mulighet til å stille spørsmål til rådgiver via chat under direktesendingene
  • Automatisk påmeldt - Simployers fagansvarlige anbefaler og legger til kurs!

Mer om kursabonnementet

Når du har bestilt et abonnement, kan du lene deg tilbake i kontorstolen og ta det helt med ro. Vi gjør jobben for deg. Du kan enten delta på direktesendingen, eller se opptaket senere i ro og mak.

Med abonnement på digitale kurs sikrer du deg juridisk og praktisk kompetanse innen ditt fagområde gjennom hele året. Våre erfarne rådgivere gir deg nyanserte gjennomganger av aktuell og viktig fagtematikk. Vi setter fortløpende opp kurs knyttet til lovendringer og viktige nyheter.

Product Program

Hvem passer dette for?

For deg som jobber innen HR

Product instructors

Kommende digitale kurs

Direktesendt kurs

Ansattreisen – offboarding

16.11.22 10:00 1 time

Mange virksomheter har gode rutiner for onboarding og hvordan ivareta medarbeidere som starter i ny jobb. Ofte ser man at det dessverre ikke er like mye oppmerksomhet rundt ansatte som slutter.

Direktesendt kurs

På agendaen! Konflikthåndtering i virksomheten

18.11.22 09:30 1,5 time

Konflikter som får utvikle seg kan påvirke hele organisasjonen og gi økt risiko for synkende engasjement, økt sykefravær, misfornøyde kunder og tapt inntjening. Derfor er konflikthåndtering en viktig del av HR- og lederrollen.

Direktesendt kurs

Ansattreisen – beholde

23.11.22 10:00 1 time

Menneskene er den viktigste ressursen i de aller fleste organisasjoner. Det kan i mange tilfeller være vanskelig å finne dem, og det bør dermed være en høy prioritet å unngå å miste dem. I et marked preget av høy turnover, nye “typer” forventninger til arbeidsgiver og økende digitalisering, er virksomheter nødt til å ha et bevisst forhold til sin “beholde-strategi”.

Direktesendt kurs

Tjenestepensjon i privat sektor

06.12.22 10:00 1 time

Nye regler medfører høyere kostnader for arbeidsgiver. Hvilke valgmuligheter har arbeidsgiver til å tilpasse seg nye regler?

Fra 2022 er lovverket for private tjenestepensjonsordninger endret slik at du som har innskuddsordning, ytelses- eller hybridordning må tilpasse pensjonsordninger slik at den ligger innenfor regelverket.

Endringene gjelder hvem som skal være medlem i pensjonsordningen, og at pensjonssparingen nå skal beregnes av all lønn opp til 12G. Samtidig vil man fra 2022 gå over til at den lønn som er grunnlag for beregning av pensjon skal hentes fra lønn innberettet til A-ordningen. Dette medfører ny saksbehandling i virksomhetene.

Direktesendt kurs

Arbeidstid – fleksitid og andre former for gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid

07.12.22 10:00 1 time

Mange HR-medarbeidere og ledere synes at reglene om arbeidstid er vanskelige. På dette tredje kurset i vår kursserie om arbeidstid klargjør vi reglene for gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstiden. Vi ser også nærmere på gjennomsnittsberegning i form av fleksitid og hvordan overtid beregnes ved slike arbeidstidsordninger.

Direktesendt kurs

Arbeidstid – plassering i døgn og uke, vaktordninger, hviletid og pauser

14.12.22 10:00 1 time

Mange HR-medarbeidere og ledere synes at reglene om arbeidstid er vanskelige. På dette fjerde kurset i vår kursserie om arbeidstid ser vi på hvordan arbeidstiden kan plasseres innenfor døgn og uke. Vi klargjør også reglene for beregning av arbeidstid ved ulike vaktordninger og forklarer lovens regler om hviletid og pauser.

Kurs tilgjengelig i opptak

Videokurs

Arbeidstid – alminnelig arbeidstid, reisetid og overtid

1 time

Mange HR-medarbeidere og ledere synes at reglene om arbeidstid er vanskelige. På dette andre kurset i vår kursserie om arbeidstid klargjør vi forskjellene på alminnelig arbeidstid, mertid og overtid. Vi ser også nærmere på når reisetid er arbeidstid. I tillegg forklarer vi reglene om når overtid kan pålegges, hva som er overtid for en deltidsansatt og hvor mange overtidstimer arbeidstaker kan jobbe.

Videokurs

Arbeidstid – arbeidsgivers ansvar og unntak fra arbeidstidsreglene

1 time

Mange HR-medarbeidere og ledere synes at reglene om arbeidstid er vanskelige. På dette første kurset i vår kursserie om arbeidstid klargjør vi det ansvar arbeidsgiver har for arbeidstakers arbeidstid. Vi ser også nærmere på hva som kjennetegner ledende og særlig uavhengige stillinger, og gir oversikt over de ulike unntaksmuligheter det er i lovens regler om arbeidstid.

Videokurs

Avvikling av restferie og overføring av feriedager

1 time

Har du arbeidstakere som har feriedager til gode? Delta på dette digitale kurset og få svar på hvilken styringsrett arbeidsgiver har over ansattes ferieavvikling og hvilke muligheter det er for overføring av ferie.

Videokurs

Ansattreisen – medarbeiderutvikling

1 time

Faglig- og personlig utvikling er en nøkkel for medarbeideres trivsel, motivasjon og engasjement. Medarbeideren skal oppleve utvikling, og leder skal påse at utviklingen skjer på områder i overenstemmelse med arbeidsgivers kompetanse- og ressursbehov.

Videokurs

På agendaen! Balanse jobb/fritid

1,5 time

Ubalanse er en arbeidsmiljøutfordring, som påvirker arbeidsmiljø og drift i mange virksomheter. Det er ikke alltid så lett å oppdage. På dette kurset gir vi deg oversikten over regelverket og typiske kjennetegn du må være oppmerksom på og hvordan du konkret kan jobbe med jobb vs fritidsbalansen hos dere.

Videokurs

Ansattreisen – onboarding

1 time

Uavhengig om man er ny i arbeidslivet eller har lagt noen år bak seg, legger et godt mottak av nyansatte selve grunnlaget for godt kollegaskap, rollemestring og ikke minst tilhørighet til den nye arbeidsplassen. Kurset tar for seg onboardingsprosessen steg for steg. Du lærer hvordan opplevelsen blir god - både for virksomhet, leder og ikke minst, den nye medarbeideren.

Videokurs

Ansattreisen – rekruttering

1 time

Å finne den riktige medarbeider er kritisk viktig for enhver virksomhet. Rekruttering handler om å skape tilgang, tilvekst eller fornyelse i en virksomhet. I arbeidslivet innebærer rekruttering å søke frem det man anser som kvalifisert arbeidskraft og deretter ansette denne arbeidskraften. Men rekruttering kan være utfordrende, og prosessen har mange fallgruver. Det kan være bruken feil metoder, lite gjennomtenkt strategi bak eller rett og slett dårlig utført arbeid.  

Videokurs

Ansattreisen – omdømmebygging

1 time

Kampen om de beste talentene med den riktige kompetansen tilspisser seg. Dagens arbeidssøkere går ikke nødvendig etter de selskapene som har de beste løsningene eller er markedsleder - mange velger arbeidsgiver etter andre parametere. Stadig flere virksomheter sliter med å finne de rette kandidatene til å fylle viktige roller. Å skille seg ut i mengden og oppleves attraktive og relevante blant dagen arbeidssøkere blir stadig viktigere.

Videokurs

Advarsler og oppsigelse – slik gjør du det korrekt

1,5 time

Noen ganger oppstår det utfordringer med enkelte ansatte. I slike tilfeller kan det være vanskelig å vite hva vi som arbeidsgiver kan og bør gjøre. På dette kurset viser vi både hvilke rammer arbeidsmiljøloven stiller opp, og vi gir veiledning om hvordan arbeidsgiver bør bruke advarsler i slike vanskelige personalsaker.

Videokurs

Hjemmekontor – kravet om tilleggsavtale

1,5 time

Svært mange praktiserer ulike hjemmekontorordninger, men har ikke tilleggsavtalen på plass. På dette kurset lærer du om hvorfor og når avtale egentlig må inngås, og hva den skal inneholde.

Videokurs

Tre ting du MÅ vite om egenmelding

1 time

Lær alle reglene som styrer ansattes rett til å benytte egenmelding ved eget sykefravær. Hvilke konsekvenser får det å utvide egenmeldingsordningen?