Abonnement

Abonnement på digitale kurs - HR

Det soleklare valget for deg som ønsker å finpusse kompetansen din og samtidig holde deg løpende oppdatert på alt som skjer i HR-verdenen!

Et abonnement innebærer mye mer enn bare en samling utvalgte kurs! Det er rett og slett den beste kunnskapen, til den beste prisen, satt sammen av Simployers dyktige rådgivere. Når det skjer en endring i HR-verdenen, følger vi med for deg og lanserer nye kurs fortløpende.

Abonnement

Tilgjengelig nå Digitalt Ledige plasser
Bestill kr. 7 680,- Løpende abonnement - Pris per deltaker per år - Unntatt MVA

Course Rating

/5

Hva får du som abonnent?

  • Minst 12 direktesendte kurs pr. kalenderår
  • Digitale kurs om regelendringer, nyheter og aktuelle temaer innen ditt fagområde
  • Tilgang til opptak av kursene i 3 måneder etter direktesendingen
  • Varsel når nye kurs inkluderes
  • Mulighet til å stille spørsmål til rådgiver via chat under direktesendingene
  • Automatisk påmeldt - Simployers fagansvarlige anbefaler og legger til kurs!

Mer om kursabonnementet

Når du har bestilt et abonnement, kan du lene deg tilbake i kontorstolen og ta det helt med ro. Vi gjør jobben for deg. Du kan enten delta på direktesendingen, eller se opptaket senere i ro og mak.

Med abonnement på digitale kurs sikrer du deg juridisk og praktisk kompetanse innen ditt fagområde gjennom hele året. Våre erfarne rådgivere gir deg nyanserte gjennomganger av aktuell og viktig fagtematikk. Vi setter fortløpende opp kurs knyttet til lovendringer og viktige nyheter.

Product Program

Hvem passer dette for?

For deg som jobber innen HR

Product instructors

Kommende digitale kurs

Direktesendt kurs

Ferieplanlegging og ferieavvikling

30.03.23 10:00 1 time

Ferie er et gode som de fleste arbeidstakere setter stor pris på. Derfor er det viktig at ferien planlegges og gjennomføres på en god og rettferdig måte. På kurset ser vi nærmere på den styringsretten arbeidsgiver har med hensyn til ferieavvikling. Vi gir deg også praktiske tips til gjennomføring av en ferieplanlegging som både ivaretar virksomhetens behov for å sikre driften og den ansattes ønsker.

Direktesendt kurs

Når sykefravær fører til konflikt - og motsatt

13.04.23 09:30 2 timer

Dette kurset fyller på med kritisk viktige verktøy i leders og HRs verktøykasse, for å forebygge og følge opp sykefravær som fører til eller skyldes konflikt. Målet er redusere konfliktnivået og derigjennom redusere det unødvendige sykefraværet. Måloppnåelse forutsetter både kompetanse og innsats fra både leder, arbeidstaker og HR.

Direktesendt kurs

Særlig uavhengig og ledende stilling? Dette er kravene som stilles til vurderingen!

20.04.23 10:00 1 time

Visste du at Arbeidsmiljøloven stiller krav til at du foretar en vurdering før en stilling unntas som særlig uavhengig eller ledende? Og at hovedregelen er at stillinger ikke skal unntas fra arbeidstidsbestemmelsene? I dette kurset gir vi deg kunnskapen du trenger, slik at du som arbeidsgiver kan stå trygt i din vurdering.

Kurs tilgjengelig i opptak

Videokurs

Det du må vite om egenmelding

1 time

Hold deg oppdaterte på regler som styrer ansattes rett til å benytte egenmelding ved eget sykefravær. Du lærer for eksempel om arbeidsgiver må pålegge syke medarbeidere å oppsøke lege hvis sykefraværet strekker seg utover 3 dager.  

Videokurs

Nyhetskurs - endringer i Arbeidsmiljøloven

1 time

Nå skjer det mye i arbeidsmiljøloven som påvirker arbeidsgivers styringsrett. Innføring av en hovedregel om ansettelse på heltid, dokumentasjons- og drøftingsplikt ved ansettelse på deltid og utvidet fortrinnsrett for deltidsansatte ble innført ved inngangen til 2023. Fra 1. april gjøres det store endringer i reglene om innleie fra bemanningsbyrå.

Videokurs

Oppsigelse ved endring og omstilling

1 time

Visste du at arbeidstakere som blir sagt opp ved nedbemanning vil ha fortrinnsrett til ansettelse ved oppbemanning i bedre tider? Nedbemanning er en av de mest krevende HR-prosessene i virksomheten, og det er avgjørende viktig å kjenne til hvilke lovregler som gjelder og hvordan disse skal praktiseres, for å sikre en god prosess for alle involverte parter. Bli med på dette kurset, og lær deg det du må kunne om nedbemanning!

Videokurs

Arbeidsmiljø og ansatte i urolige tider

1 time

I vanskelige tider er du som arbeidsgiver nødt til å foreta nødvendige endringer. Samtidig skal fokus rettes mot å redusere uro i arbeidsmiljøet og for den enkelte ansatte. Dette gjøres best ved god planlegging, informasjon og tett samarbeid med vernetjeneste og arbeidstakere. Men hvordan? I dette kurset får du vite hvordan du får til nettopp dette, for å ivareta virksomhetens viktigste ressurs – de ansatte.

Videokurs

Få kontroll på permitteringsreglene!

1 time

Det finnes faktisk ingen lovregler som sier noe om når du kan permittere eller hvordan du skal gå frem. Det finnes derimot lovregler for arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering og hvor lenge permitteringer kan vare – regler som er blitt endret hyppig de siste årene. Er det vanskelig å få oversikt? Delta på dette kurset, og lær det du må å vite om permitteringer! 

Videokurs

Arbeidsgivers styringsrett i urolige tider

1 time

Flere virksomheter opplever nå tøffe tider og er nødt til å vurdere organisering av virksomhet og arbeid for spare kostnader og effektivisere drift. Vanskelige nedbemanningsprosesser kan kanskje unngås ved å omfordele arbeidsoppgaver, endre arbeidsted eller ta bort goder. Men hvilke endringer har arbeidsgiver lov til å igangsette? Og hvilke muligheter har arbeidsgiver når endringer ligger utenfor styringsretten?