Kundehistorie:

ASKO

ASKO har sammen med Simployer jobbet med lederutvikling og kompetanseheving i mange år.

– Det å være en attraktiv arbeidsplass og ha gode ledere er blant våre overordnede mål. Med det som utgangspunktet jobber vi ut ifra ledernes og selskapets behov for kompetanse. Det meldes behov for kompetanse og utvikling fra lederne i kombinasjon med at vi aktivt avdekker behov. Basert på dette setter vi opp tiltak for å møte og dekke behovene. Vi har jobbet på denne måten i mange år, sier Jonny Solheim Thomassen, leder for ASKO-skolen.

Onboarding og helhetlig ledelse

Med sin geografiske spredning over hele landet er ASKO opptatt av å bygge en helhetlig lederkultur på tvers av avdelinger.

– Vi løser utfordringen med mange avdelinger gjennom en sentralt definert lederkultur som sier hva det innebærer å være leder i ASKO. Vi har også onboarding for alle nye ledere i samarbeid med Simployer. Dette er en startpakke for ledere og uansett hvor du befinner du deg i landet får du den samme introduksjon til ledelse. Sammen med en fysisk samling i Oslo blir man godt kjent med andre selskaper i ASKO-konsernet.

Selskapet bruker også digitale systemer for de enkelte fagområdene og spillteknologi for å tilrettelegge for læring i store grupper. Mye av dette er tilgjengelig via et felles Learning Management System hvor noen kurs er sammen med NorgesGruppen og andre spesielt utviklet for ASKO.

– Digital oppfølging i kombinasjon med lederkurs og lokale samlinger med rådgiverne i Simployer fungerer veldig godt. Det er ingen fasit på god ledelse og alle caser er forskjellige, på samme måte som folk er forskjellig. Det er viktig med lovverk og teori, men det er alltid mange unike aspekter ved hver case.

– Vi har en tett relasjon hvor Simployer kjenner oss og vi kjenner de. Det er viktig at man kjenner hverandre slik at man får relevante og gode caser å jobbe med. Jeg tror ikke det er mange som har en så omfattende tilnærming til ledertrening som oss, der Simployer er en viktig samarbeidspartner innen forståelse av lov- og regelverk, sier Thomassen.

- Vi har korte kurs og samlinger med rådgivere fra Simployer, kall det gjerne treningsarenaer. I tillegg har vi lederkurs tilpasset egen lederkultur og verdisett.
Jonny Solheim Thomassen Leder for ASKO-skolen, ASKO AS

Kurs i sykefraværshåndtering

Sammen med rådgiverne i Simployer har ASKO gjennomført lederkurs i sykefraværsoppfølging de siste 15 årene.

– Sammen med Simployer har vi utviklet brosjyrer og sjekklister for sykefraværsoppfølging som gjennomgås på kursene. Lederne får også opplæring i relevant lovverk og vi diskuterer vanskelige caser. Samme finner vi gode løsninger på hvordan man kan håndtere disse situasjonene som leder i ASKO.

Thomassen mener oppfølging av sykefravær, vanskelig samtaler og andre HR-utfordringer ikke nødvendigvis er noe man blir god på ved skolebenken.

– Vi har korte kurs og samlinger med rådgivere fra Simployer, kall det gjerne treningsarenaer. I tillegg har vi lederkurs tilpasset egen lederkultur og verdisett. Gjennom kursene er vi tydelige på hvilke forventninger vi har til våre ledere, samt at vi gir dem innsikt i verktøy, modeller, oppskrifter, lover, regler og lederskapsprinsipper. Sammen med erfaringsutveksling og case-øvelser gir dette gode resultater, sier han.

Medarbeiderundersøkelser

Selskapet gjennomfører en årlig «skreddersydd» medarbeiderundersøkelser hvor de måler lederskap og medarbeiderskap i alle team og selskaper i konsernet.

– Medarbeiderundersøkelsene gjennomføres for å sikre at vi etterlever vår definerte lederkultur, samt sikre at teamene fungerer godt. Vi har modeller, verktøy og virkemidler som er basert på forskning tilpasset utvikling av gruppe og ledere, kalt UGL, et konsept fra den Svenske forsvarshøyskolen. Vi bruker også The Human Element av Will Schutz, et amerikansk konsept innen grupper og gruppeutvikling. På bakgrunn av denne forskningen har vi utviklet medarbeiderundersøkelser for å måle lederskap og medarbeiderskap.

– For oss handler godt lederskap om å styre og støtte, men også være et forbilde. Medarbeiderskap handler om trivsel, åpenhet, trygghet, prestasjon og mye annet. Vi bruker både pulsmålinger og personlig oppfølging over tid for å sørge for at alle har det de trenger, sier han.

Hvorfor er lederutvikling så viktig for dere?

– En god leder skal oppnå resultater gjennom sine medarbeidere. En god leder utvikler medarbeidere og bidrar til bedre økonomiske resultater, og ikke minst økt trivsel og sunt arbeidsmiljø. Alle medarbeidere fortjener gode ledere, avslutter Thomassen.

– Digital oppfølging i kombinasjon med lederkurs og lokale samlinger med rådgiverne i Simployer fungerer veldig godt.

Om ASKO

ASKO er Norges største dagligvaregrossist med over 3000 ansatte fordelt på 13 regionale ASKO-selskap, 9 Storcash-butikker for proffmarkedet, sentrallagre og samlastingsterminal på Vestby.

Selskapet har en historie tilbake til 1866 og betjener i dag omtrent 200 dagligvarebutikker. Med 700 lastebiler på veien hver dag er ASKO også en av Norges største transportbedrifter.