Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen – hva betyr den hos deg?

28. april er verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen. Et trygt og sikkert arbeidsmiljø er en del av FNs bærekraftsmål, og i verden, men også i Norge, har vi fortsatt en vei å gå for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.
Anne Sandtorp, Rådgiver HMS tirsdag 30. april 2024
Lesetid: 2 Minutter
HMS

I 2024 fokuserer verdensdagen på virkningen av klimaendringene på sikkerhet og helse på arbeidsplassen. 

Bærekraft, klimaendringer og det grønne skiftet vil åpenbart medføre endringer i norsk arbeidsliv. Dette er omfattende og utfordrende temaer som krever fokus fra alle deler av arbeidslivet i tiden som kommer, også fra den enkelte virksomhet.

Store ord – små grep

Mange virksomheter jobber allerede godt med bærekraft og med å redusere eget klimaavtrykk, men hva er evt. klimaendringers effekt på nåværende arbeidsmiljø?

Her vil jeg gjerne slå et slag for praktiske tiltak i arbeidshverdagen. Eksemplene kan virke små, kanskje banale, men gjentatte ganger erfarer jeg at det nettopp er disse opplagte tingene det bommes på. 

Gjennom høsten og vinteren har vi opplevd voldsom nedbør og flom, med økt rasfare og skred både i utmark, langs veien og i tettbygde strøk. Allikevel er det få av de virksomhetene vi har snakket med de siste månedene som har revidert risikovurderingene sine eller iverksatt sikker-jobb-analyse eller lignende for flere arbeidsoppgaver enn tidligere.  

Det samme erfarte vi da det stedvis var ekstremkulde i deler av landet, så kaldt at det faktisk var livsfarlig å få uplanlagt stopp på bilen hvis du ikke hadde riktig utstyr til å takle kulde eller raskt kunne få hjelp. 

Les også: For kaldt til å jobbe ute? 

Hvor mange arbeidsgivere instruerte medarbeiderne sine om påkrevd utstyr i bilen, bekledning, gjennomførte ekstra ettersyn av bilene eller innførte «meldeplikt» før og etter lengre transportetapper?

Det er heller ikke bare snakk om de livstruende situasjonene, hva med noe så hverdagslig som arbeidstøy tilpasset skiftende værforhold, brodder for holkeføre eller oppfordring til bruk av hodeplagg, solbriller og solkrem hvis du jobber på uteserveringen en solfylt sommerdag?

Erfarne folk bruker hodet

Gjennomgangstonen er ofte at «vi har erfarne medarbeidere som kan tenke selv…» Takk og lov for det, for det har nok reddet mange situasjoner, men det holder jo ikke!

For det første er nok svært mange av de som har opplevd skader på jobb både erfarne og fornuftige (!), og for det andre har du som arbeidsgiver plikt til å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Du skal organisere, planlegge og tilrettelegge arbeidet for å redusere eventuell risiko eller fjerne den helt. 

Når forutsetningene endrer seg, må du rett og slett gjøre en ny vurdering. Kanskje du må iverksette andre eller flere tiltak, eller kanskje ikke, men du må sørge for at det blir gjort en kvalifisert vurdering for å se om nåværende tiltak og instrukser står seg etter endrede forhold. 

Det er mulig dere allerede har brukt verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen til å sette fokus på arbeidsmiljøet der du jobber. Hvis ikke, så har vi følgende oppfordring til arbeidsgivere, verneombud og andre engasjerte medarbeidere: Bruk denne muligheten til å sette dere sammen, og tenke gjennom de siste månedene. Er det karlegginger, instrukser eller andre tiltak som med fordel kan forbedres med tanke på vær og klimaforhold. 

Det betyr sannsynligvis ingenting i verdenssammenheng, men det kan bidra til at kollegaene dine får en vesentlig bedre og tryggere arbeidsdag. 

Last ned gratis: Sjekkliste for godt arbeidsmiljø

Anne Sandtorp

Rådgiver HMS

Simployer var så heldige å få Anne med på laget i 2011. Hun er utdannet ingeniør innen kjemiteknikk og prosesskjemi, med videreutdanning innen HMS. Anne har lang erfaring på HMS-området, og har innehatt både HMS-faglige funksjoner og lederstillinger innen landbasert Industri og bedrifts-helsetjeneste.