Gratis sjekkliste:

Sjekkliste Godt arbeidsmiljø

Hvordan forebygge sykefravær? Det handler ikke bare om å fjerne helseskadelige faktorer som støy og tunge løft. De psykologiske jobbkravene påvirker også arbeidsmiljøet.

Denne sjekklisten lar deg sammenlikne din virksomhet med suksessfaktorer hos dem som har et godt arbeidsmiljø.