Slik kan du spare 3 millioner på bedre HR

Selv små firmaer som bare har én HR-ansatt kan spare millionbeløp på å forbedre sitt HR-arbeid. Sjekk regnestykket!
Magnus Schaft, Innholdsprodusent tirsdag 20. februar 2024
Lesetid: 2 Minutter

1️⃣ Den første millionen: Onboarding

Effektiv onboarding kan redusere opplæringstid og øke produktivitet. Ved å investere i et HR-system for onboarding kan virksomheter redusere opplæringskostnader og frigjøre tid. Eksempel i et mellomstort firma med 200 ansatte: Simployers beregninger viser at hvis gjennomsnittlig opplæringstid reduseres med 10 %, sparer virksomheten med normal turn-over 450 opplæringstimer i året. Om de ansatte også leverer for fullt 20 prosent raskere, får virksomheten 1 700 ekstra timer med full leveranse. Arbeidsgiverkostnaden har passert 900 000 kroner per årsverk, og i sum på leder, kolleger og nyansatte frigjøres over 1,2 årsverk i eksempelet!

Det vil si at millioninntekter kan hentes ved å speede opp og forbedre onboarding. I tillegg kommer gevinsten av at færre slutter hvis starten er god. Hvis virksomheten bruker lite tid på opplæring, men har mange feilansettelser, vil den største gevinsten komme der.

2️⃣ Den andre millionen: Sykefravær

Et effektivt HR-system for sykefraværshåndtering kan sammen med lederopplæring og fokus på en frisk kultur bidra til å få ansatte raskere tilbake på jobb og riktigere refusjoner fra NAV. Ved å redusere sykefraværet med bare 0,6 prosentpoeng spares store kostnader til vikarer og redusert produktivitet. Med en kostnad på 4 000 kr per fraværsdag gir det i snitt 1,4 fraværsdager mindre per ansatt. Besparelsen for firmaet med 200 ansatte på over 1 millioner kroner.

3️⃣ Den tredje millionen: Advokater

Mindre virksomheter har sjelden advokatregninger for HR-relaterte problemer, men når de først dukker opp har de en tendens til raskt å bli store. Gevinsten av å havne i en vanskelig arbeidskonflikt hvert tiende år i stedet for hvert femte år kan derfor være betydelig. Eksempel fra virkeligheten: Da en sjåfør ble sagt opp for å trosse et kjøreforbud, ble oppsigelsen kjent usaklig og arbeidstakeren tilkjent erstatning. Inklusive motpartens saksomkostninger kom regningen til arbeidsgiver på 684 000 kroner, og i tillegg kommer alle kostnadene til å jobbe med saken og regningen til egen advokat.

Det året det kommer en konflikt som ender hos domstolene, vil det derfor kunne koste over 1 million kroner dersom arbeidsgiver taper saken – selv om saken bare gjelder én enkelt arbeidstaker.

🖥️ Men kostnaden da?

Å investere seg til bedre HR kommer ikke uten innsats og kostnad. Hvis HR-systemet koster 3 millioner, hjelper det mindre å spare summene nevnt over på andre områder. Om et HR-system med juridisk support hadde kostet 3 millioner kroner for 200 ansatte, ville det tilsvart 1 200 kroner måneden per bruker. Realiteten er at en virksomhet med 200 ansatte og en svært omfattende systempakke normalt betaler under en femtedel av dette for Simployer.

📖 Veien videre

For å komme i gang med en bedre og mer lønnsom HR-avdeling er det ofte nødvendig å utarbeide en business case til ledelsen, der investeringen begrunnes. I Simployers nye guide «Slik overtaler dere ledelsen til å investere i HR» får du hjelp med å strukturere argumentasjonen for kost og nytte. Guiden kommer også inn på hvilke inntekter det kan gi å bli bedre på HR.

Gratis guide

Slik overtaler dere ledelsen til å investere i HR

Konkrete tips og råd om hvordan HR kan hjelpe til med å overtale ledelsen ved å legge vekt på hvordan HR-investeringer kan gi økt lønnsomhet og reduserte kostnader.

Last ned

Magnus Schaft

Innholdsprodusent