Øk tryggheten og lojaliteten med vellykket reboarding

Når en medarbeider har vært borte fra jobben lenge, enten det skyldes permisjon, sykmelding eller permittering, er det viktig at han eller hun får en god reboarding.
torsdag 22. oktober 2020
Lesetid: 3 Minutter

En god og trygg prosess for å komme tilbake til arbeidet danner grunnlag for at medarbeideren blir mer engasjert – og presterer bedre. Så hva må vi tenke på for å lykkes med reboardingen?

Reboarding definerer bedriftskulturen og skaper tilhørighet

I dag skjer endringer i høyt tempo! Å komme raskt i gang med arbeidet og bli en del av teamet igjen etter en tids fravær – uansett årsak – påvirker hvordan medarbeideren vil trives og prestere hos dere.

Når noen kommer tilbake til jobben, trenger han eller hun hjelp med å få i gang nettverk og samarbeid med kolleger og å bli satt inn i nye systemer.  De må presenteres for nye ledere og medarbeidere og ikke minst ta opp igjen kontakten med gamle kolleger. Avhengig av hvorfor medarbeideren har vært borte, om det for eksempel er på grunn av en foreldrepermisjon eller selvvalgt permisjon for å gjøre noe annet, eller om det skyldes mindre frivillige årsaker som sykmelding eller permittering, kan det være nødvendig å gripe det an på litt ulike måter. Dersom fraværet skyldes ting som medarbeideren selv ikke hadde planlagt, er det ekstra viktig å sørge for at han eller hun føler seg betydningsfull og velkommen tilbake.

Temaene som gjennomgås i en reboarding kan også være nyttig for eksisterende medarbeidere etter et par år. Dette er for at de skal gjenoppdage ting de setter pris på hos arbeidsgiveren, og for at arbeidsgiveren skal få et bilde av hvordan alt fungerer i bedriften. Inviter medarbeiderne til informasjon om fordeler og pågående prosjekter. Det er lurt å minne de ansatte på ting de kanskje har gått glipp av, eller som de kanskje har glemt siden onboardingen!

Tilbake til den nye normalen

Etter at koronakrisen ble en del av hverdagen vår, har bedrifter, enkeltpersoner og samfunn på ulike måter blitt utsatt for mye stress og usikkerhet. Mange har fått oppsigelsesvarsel, blitt korttidspermittert eller fått andre arbeidsoppgaver. Mange bedrifter innførte også hjemmekontor over natten. Hjemmekontor er jo noe som gradvis hadde blitt normalisert fra før, men nå ble prosessen raskt skjøvet noen år fremover i tid. Denne situasjonen har selvsagt påvirket oss på ulik måte. Vi har hatt mer tid til å tenke over arbeidssituasjonen vår – hva som er bra, hva som er mindre bra og hva vi kunne tenke oss å forbedre.

Etter krisens første måneder begynner mange arbeidsplasser sakte, men sikkert å skalere opp virksomheten igjen. Det innebærer at flere medarbeidere som har vært permittert, har fått komme helt eller delvis tilbake. Dessuten kommer kolleger som har vært borte av andre årsaker, for eksempel på grunn av foreldrepermisjon, også tilbake til stillingene sine og må komme inn i arbeidsoppgavene sine på nytt. En tydelig plan og gode rutiner for reboarding er et signal til medarbeiderne om at bedriften er bevisst på hvordan alle skal kunne komme inn i arbeidet igjen, også under de nye forutsetningene. Vi har laget en liste med fem tips som dere kan bruke som utgangspunkt:

  1. Få ut informasjon til medarbeiderne, uansett hvor de befinner seg. En god digital kanal for medarbeiderinformasjon er alfa og omega.
  2. Gjenopprett lojaliteten. Sett av tid til samtale og diskusjon. Som personalansvarlig er det dessuten viktig å tenke over hvordan vi får medarbeidere som er permittert til å føle seg betydningsfulle i bedriften.
  3. Tydeliggjør forventninger til hjemmekontor. Hva gjelder ved hjemmekontor? Foreta en risikovurdering. Hvilke kulturelle verdier må vi jobbe for å ta vare på? 
  4. Forenkle nettverksbyggingen. Gjør det enkelt for medarbeiderne å bygge nettverk igjen med digitale hjelpemidler og på kontoret – kanskje gjennom sosiale flater eller aktiviteter.
  5. ”Soft opening”. Myke verdier er viktigere enn noensinne. Hvordan får vi folk til å trives med en mykere start uten stress?

Til syvende og sist er det viktig å være lydhør og ha en bevissthet rundt den nye situasjonen. La prosessen ta sin tid for å skape forutsetninger for engasjerte medarbeidere. Å komme tilbake til arbeidet og bli en del av fellesskapet igjen er ekstra utfordrende når vi ikke møtes på samme måte og kan ta en spontan prat ved kaffeautomaten.

Vil du lykkes med reboardingen?

Med Simployer kan du selv lage maler for en effektiv og profesjonell reboarding. Dette gir ledere og HR et godt overblikk over hele prosessen, slik at medarbeiderne får samme opplevelse og de beste forutsetningene for å trives og komme raskt i gang igjen.

SE I OPPTAKOnboarding og offboarding i krevende tider - gratis webinar