Derfor er sosial anerkjennelse nøkkelen til suksess

I en verden som stadig blir mer opptatt av å skape engasjement og motivasjon på arbeidsplassen, er det å anerkjenne medarbeidernes innsats og prestasjoner blitt en avgjørende faktor for suksess. Men hva er egentlig sosial anerkjennelse?
Fam Camilla Viksand Manson, Rådgiver HR og ledelse tirsdag 13. juni 2023
Lesetid: 3 Minutter
Fam Viksand Manson

Pulsmålinger, feedback og virtuelle tomler og klapp. Noen ganger kan begrepene kjennes litt «fluffy» og lite håndfaste. Men sosial anerkjennelse refererer rett og slett til offentlig anerkjennelse og ros fra kolleger og ledere. Det kan være å gi komplimenter til en kollega på sosiale medier eller på et møte der flere er til stede eller hylle en medarbeider i form av en pris som for eksempel «årets medarbeider».

Denne typen anerkjennelse viser seg å ha en betydelig innvirkning på trivsel og produktivitet. I dialog med kunder er det min opplevelse at stadig flere arbeidsgivere ser verdien av dette.

Gratis rapport: Engasjement blant ansatte 2023

Unorsk

I en norsk kontekst kan sosial anerkjennelse noen ganger oppfattes som unorsk eller uvant. Tradisjonelt sett er nordmenn ofte reservert og tilbakeholdne når det gjelder å gi komplimenter eller uttrykke takknemlighet på en mer åpen måte. Derfor er det viktig å skape en forståelse for verdien av sosial anerkjennelse og oppmuntre til å praktisere det på en måte som føles genuin og autentisk innenfor den norske kulturen. Og jeg understreker – det er faktisk avgjørende at den kommer naturlig og ikke oppfattes som påtatt.

Hvorfor en nøkkel til suksess?

Så hva bidrar sosial anerkjennelse egentlig til og hvorfor mener jeg at det er en nøkkel til suksess? Jo, det bidrar til å skape en positiv arbeidskultur preget av gjensidig respekt og takknemlighet. Studier viser også at virksomheter som implementerer en kultur for sosial anerkjennelse opplever høyere medarbeiderengasjement og produktivitet. 

Og her kommer det inn et nytt begrep – engasjement. Dette handler rett og slett om at når medarbeidere føler seg verdsatt og sett, blir de motiverte til å yte sitt beste og bidra til å nå virksomhetens mål. De yter det lille ekstra. De går den ekstra milen. De engasjerer seg i arbeidet sitt fordi de motiveres av det og det gir dem glede.

Bidrar til selskapets suksess

Kort fortalt har sosial anerkjennelse en direkte positiv innvirkning på organisasjonens bunnlinje. Ved å skape en kultur for anerkjennelse, kan fagfolk innen HR bidra til å skape et miljø der medarbeidere trives, yter sitt beste og bidrar til selskapets suksess.

HR-fagfolk har også kastet seg på trenden. Når man ser at økt medarbeiderengasjement fører til økt produktivitet, lavere turnover og reduserte rekrutteringskostnader, vil det være en klokt å benytte seg av det som ligger av muligheter i dette.

Husk også anerkjennelse en-til-en

Samtidig er det viktig å påpeke at sosial anerkjennelse ikke skal erstatte eller gå på bekostning av en-til-en anerkjennelse. Det betyr at selv om det er viktig å anerkjenne mennesker i sosiale settinger, bør vi ikke glemme betydningen av å gi individuell anerkjennelse til hver enkelt person.

En-til-en anerkjennelse gir oss muligheten til å vise omsorg og respekt på en mer personlig og meningsfull måte, og dette bør opprettholdes som en verdifull praksis samtidig som vi jobber aktivt med sosial anerkjennelse på arbeidsplassen.

Les også: Tre av ti føler seg ikke verdsatt på jobb

Fem tips for å jobbe aktivt med sosial anerkjennelse på arbeidsplassen:

✓ Skap en kultur for anerkjennelse

Skap et arbeidsmiljø der kollegaer virkelig bryr seg om hverandre. La ledere og medarbeidere gi hverandre skikkelig klapp på skulderen og si "bra jobba!" Det handler om å feire sammen, takke folk offentlig for deres bidrag og oppmuntre til positiv tilbakemelding.

✓ Fremhev prestasjoner

Når du gir anerkjennelse, vær spesifikk og tydelig om hva den enkelte har gjort bra. Fortell dem hva som gjorde innsatsen deres unik og verdifull. På den måten får de vite at det harde arbeidet virkelig blir lagt merke til og satt pris på.

✓ La medarbeidere rose hverandre

Oppmuntre alle til å gi hverandre klapp på skulderen og anerkjenne hverandres prestasjoner. Det kan skje gjennom digitale plattformer, i teammøter eller bare i uformelle samtaler. Når vi roser hverandre, bygger vi samarbeidet og skaper et positivt arbeidsmiljø.

✓ Tilpass anerkjennelsen

Vi blir motivert på forskjellige måter, så tilpass anerkjennelsen til hver enkelt. Noen liker å bli rost offentlig, mens andre foretrekker mer personlig anerkjennelse. Ta hensyn til hva hver person foretrekker og tilpass anerkjennelsen deretter.

✓ Gi anerkjennelse jevnlig og ofte 

Anerkjennelse bør være noe som skjer hele tiden, ikke bare på spesielle anledninger. Skap en kultur der vi gir hverandre anerkjennelse jevnlig og regelmessig. Det hjelper oss å opprettholde engasjementet og motivasjonen over tid.

Fam Camilla Viksand Manson

Rådgiver HR og ledelse

Fam har en Bachelor i Sosiologi fra Universitetet i Oslo og en master i HR fra Griffith University i Brisbane, Australia. Hun har flere års erfaring fra HR-feltet, blant annet 10 år som HR-ansvarlig i privat sektor. I tillegg har hun erfaring med ulike HR-problemstillinger i arbeid som tillitsvalgt.