Rett til fri ved barnehage- og skolestart

Arbeidstakere har ingen lovfestet rett til fri når barna begynner på skolen eller i barnehagen, men en del arbeidstakere har avtale om fri.
Camilla Schie-VeslumJuridisk rådgiver HR og ledelse
onsdag 9. august 2023
Lesetid: 1 Minutt

Nå som sommeren går mot slutten er tusenvis av spente barn snart klar for å begynne i barnehagen eller på skolen.

I barnehagen forventes det gjerne at minst en av foreldrene er med hele eller deler av de tre første dagene for å venne barnet til overgangen. Ved skolestart er det normalt at en eller begge foreldrene er med første skoledag.

Arbeidsmiljøloven har regler om arbeidstakers rett til fri fra arbeidet i ulike situasjoner. Den sier imidlertid ingenting om barnehage- eller skolestart.

Ved barnehage- og skolestart er det likevel mange norske arbeidstakere som får fri med eller uten lønn. Enten fordi det er regulert i tariffavtaler, eller fordi det er praksis/regler i den enkelte virksomheten som åpner for dette.

Hvis virksomheten ikke har regler om velferdspermisjoner i tariffavtale eller annen avtale, er det arbeidsgiver som bestemmer om det skal innvilges permisjon, og om dette skal innvilges med eller uten lønn. Herunder er det viktig at arbeidsgiver sørger for en lik praksis og ikke forskjellsbehandler arbeidstakere uten at man har en saklig grunn.

Her er en del vanlige velferdspermisjoner som ikke er regulert i loven:

  • Tilvenning av barn i barnehage
  • Første skoledag
  • Besøk hos lege, tannlege, fysioterapeut, kiropraktor mv
  • Flytting
  • Bryllup
  • Blodgivning
  • Dødsfall
  • Begravelse
  • Akutte sykdomstilfeller i hjemmet

Hva med fri på planleggingsdager?

Mange barnehager og skoler har også planleggingsdager tidlig på høsten, og noen foreldre er avhengig av fri fra jobb for å passe barna.  

Det er heller ingen lovregler som gir rett til fri i slike tilfeller, men arbeidsgiver kan tilrettelegge for arbeidstaker så langt det er mulig.  

Arbeidsgiver kan for eksempel innvilge ferie eller avspasering. Et annet alternativ er å gi permisjon, med eller uten lønn. Er barna litt eldre og i større grad kan aktivisere seg selv, kan en annen løsning være å avtale at arbeidstaker jobber hjemmefra disse dagene. Dette forutsetter at man har arbeid som det er mulig å gjøre hjemmefra.  


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: