10 mulige konsekvenser etter ekstremværet

Ekstremværet "Hans" har skapt mange utfordringer for berørte arbeidsgivere og ansatte, blant annet knyttet til kansellerte tjenestereiser og ødelagt utstyr. Her er 10 aktuelle konsekvenser.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
tirsdag 15. august 2023
Lesetid: 2 Minutter

Pandemi, vulkanutbrudd og terrorangrep har de siste årene medført konsekvenser for arbeidsgivere og ansatte. I etterkant av slike hendelser får vi alltid mange problemstillinger inn til Simployers fagsupport. Nå etterlater ekstremværet Hans seg også en rekke utfordringer, som må håndteres av lønns- og HR-folk.

1. Arbeidstakere kommer seg ikke på jobb
Arbeidstakere kommer seg ikke på jobb på grunn av stengte veier eller lignende. Dette kan i noen tilfeller medføre trekk i lønn, noe vi har skrevet mer om i denne artikkelen

2. Ødelagt utstyr
PC og annet utstyr på hjemmekontor er ødelagt på grunn av ekstremvær. Dette er ofte utstyr som arbeidstakere har fått eller låner skattefritt av arbeidsgiver. Det kan derfor også erstattes skattefritt.

3. Tjenestegjøring i Heimevernet eller Sivilforsvaret
Arbeidstakere har rett til permisjon i forbindelse med tjenestegjøring i Heimevernet eller Sivilforsvaret, jf. arbeidsmiljøloven § 12-12. Hvorvidt arbeidstaker har rett på lønn må vurderes ut i fra virksomhetens avtaler.

4. Frivillig innsats
Mange ansatte velger selv å hjelpe til, ved å engasjere seg i for eksempel Røde Kors’ eller Norsk Folkehjelps opprydningsarbeid. Arbeidsmiljøloven har ingen regler som gir arbeidstaker rett til permisjon i slike tilfeller. Hvorvidt arbeidstaker skal få fri må vurderes ut i fra virksomhetens avtaler eller arbeidsgivers styringsrett.

5. Skader på hjemmet
Arbeidstakere har oversvømmelse i kjelleren eller andre skader på huset som må håndteres raskt. Arbeidsmiljøloven har ingen regler som gir arbeidstaker rett til permisjon i slike tilfeller. Hvorvidt arbeidstaker skal få fri må vurderes ut i fra virksomhetens avtaler eller arbeidsgivers styringsrett. Har de rett på fri fra jobb for å håndtere situasjonen?

6. Avlyst ferie
Arbeidstaker hadde avtalt ferie, men kommer seg ikke dit man skulle på grunn av Hans. Arbeidstaker har ingen rett etter ferieloven til å få ferien utsatt i slike tilfeller.

7. Endret risiko
Risikoen ved arbeidet kan være endret pga Hans. Arbeidsgivere må sammen med verneombud og evt andre arbeidstakere på nytt vurdere om arbeidet er fullt forsvarlig. Dette gjelder først og fremst arbeidstakere som skal ut i felt, reise gjennom utsatte områder eller lignende, men også stasjonært utstyr, bygg, arbeidsplasser og kommunikasjonsmuligheter som kan ha blitt påvirket av vind, nedbør, flom eller rasfare.

8. Arbeidstid
Noen arbeidstakere jobber med opprydning, veiarbeid etc. etter Hans, og det kan være behov for at arbeidstaker jobber utover sin avtalte arbeidstid. Arbeidsgiver kan her vurdere om det er grunnlag for å avtale eller søke Arbeidstilsynet om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden i henhold til arbeidsmiljøloven § 10-5 eller utvidede overtidsgrenser i henhold til arbeidsmiljøloven § 10-6.

9. Kansellerte tjenestereiser
Noen ansatte kommer seg ikke ut på planlagte tjenestereiser, og får heller ikke tilbake penger for kansellerte fly- eller togavganger. Disse pengene kan arbeidsgiver refundere skattefritt, hvis de ansatte dokumenterer at de ikke fikk refusjon fra reiseselskapet.

10. Skader på firmabil
Skader på firmabiler kan medføre at det blir lengre verkstedopphold. Da er det verdt å merke seg at dette ikke automatisk reduserer firmabilskatten. Ved skader på ansattes egne biler som oppstår under en tjenestereise, kan arbeidsgivere skattefritt dekke kostnader til utbedring av bilskade eller egenandel/bonustap.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: