Camilla og Hans Gjermund

Gratis webinar:

6 misforståelser om overtid

Synes du også at reglene om overtid kan være kompliserte? Du er ikke alene! I Simployer opplever vi ofte at arbeidsgivere misforstår disse reglene.

I dette gratis webinaret, som sendes mandag 20. mars kl. 13.00, oppklarer våre rådgivere, Camilla og Hans Gjermund, seks av de vanligste misforståelsene om overtid. Du får selvfølgelig også mulighet til å stille dine egne spørsmål om overtid til Camilla og Hans Gjermund!

De misforståelsene vi ser nærmere på knytter seg til disse problemstillingene:

  • Avtaler om fast lønn inkludert overtidstillegg
  • Om overtid alltid må være pålagt for å være overtid
  • Planlegge bruk av overtid
  • Pålegg om å jobbe ekstra overtidstimer som er avtalt med tillitsvalgte
  • Overtidstillegg ved overtid på lørdag og søndag
  • Forholdet mellom fleksitidstimer og overtidstimer

PS! Passer ikke tidspunktet? Meld deg på, så sender vi link til opptaket i etterkant – så kan du se webinaret når det passer deg!

Registrer deg for å se gratis!

20. mars kl 13:00 - ca. 30 minutter.

Del siden:

Panelet

I dette webinaret møter du Camilla Schie-Veslum, Hans Gjermund Gauslaa og programleder Anders E. Sandén.

Hans Gjermund Gauslaa

Hans Gjermund Gauslaa
Juridisk rådgiver HR og ledelse

Camilla Schie-Veslum

Camilla Schie-Veslum
Juridisk rådgiver HR og ledelse

Anders Engen Sandén

Anders Engen Sandén
Programleder