20 gode grunner til å velge vårt pulsmålingsverktøy

Pulsmålingsverktøyet er utviklet slik at det skal være enkelt og raskt å sette opp, bruke og analysere. 

Det er veldig mange grunner til å bruke vårt pulsmålingsverktøy, og vi har listet opp 20 av de. Hva med å teste det ut selv?

Prøv pulsmåling gratis i 14 dager

Med Simployer &frankly pulsmåling kan du...

...sette opp og automatisere pulsmålingene på en smidig måte

...opprette grupper og avdelinger etter behov, for små og store virksomheter

...lag egne spørsmål ved bruk av 15 ulike maler tilgjengelig i løsningen

..bruke av de over 200 relevante spørsmålene du har til rådighet

...bruke konkrete tips i kunnskapsartikler for å gjøre forbedringer

...bruke handlingsspørsmål for å oppmuntre til ønsket atferd eller selvrefleksjon

...fordype deg i detaljer på hva som engasjerer medarbeidere i ulike roller

...tilpasse pulsmålingen etter interne retningslinjer, kultur eller fokusområder

...sette opp KPIer som er tilpasset virksomheten og måle på dette

...segmentere på ansettelsesperiode, alder eller etter egne valg

...gjøre sammenligninger av de ulike avdelingene i hele virksomheten

...se på rapporter i sanntid og raskt analysere for umiddelbare tiltak

...bruke pulsmåling til alt fra respons på interne møter til større endringer

...la brukerne enkelt logge seg inn med e-post eller telefonnummer

...la brukerne svare på pulsmålingen via e-post, web, app eller Slack

...få høy svarprosent da det innovative grensesnittet er godt likt av brukerne

...integrere Simployer &frankly mot virksomhetens HR-system for oppdaterte data

...sette opp løsningen med Single Sign-On for å forenkle innloggingen

...importere ansatte og organisasjonsdata inn i Simployer &frankly med et API

...eksportere dataene fra Simployer &frankly til et analyseverktøy med et API

Verktøyet er utviklet basert på ledende forskning

Vår modell fanger opp de 7 viktigste drivkreftene som øker medarbeiderengasjement. 

Les om forskningen bak


Test ut vårt pulsmålingsverktøy

Kom enkelt og raskt i gang

Fyll ut skjema og få gratis tilgang til pulsmålingsverktøyet i 14 dager. 

Du vil få tilgang til en team versjon umiddelbart ved innsending av skjema. 

Jeg godtar Simployers vilkår ved å sende inn dette skjemaet.