Videokurs

Offboarding – sjekklisten du trenger når en ansatt slutter

Rutinene som sikrer virksomheten verdifull innsikt og godt omdømme

Effektiv offboarding er mer enn en formell avslutning av et arbeidsforhold. Det er en strategisk investering i virksomhetens omdømme, kultur og fremtidige suksess! Å ha gode offboardingrutiner er ikke et juridisk krav, men det gir en mulighet til å skaffe viktig innsikt, bevare verdifull kunnskap, opprettholde et positivt arbeidsmiljø og bygge broer for fremtidige samarbeid. I dette kurset lærer du om mulighetene som finnes ved god offboarding, og vi gir deg sjekklisten du trenger for å skape de gode rutinene. 

Videokurs

Dette kurset er fullbooket. 

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Hva offboarding er, hva det bør omfatte og hvorfor det er viktig
  • Hvilke rutiner det er viktig å etablere
  • Kort om det juridiske rammeverket ved avslutning av et arbeidsforhold
  • Om den nødvendige og viktige sluttsamtalen
  • Om viktigheten av god opplæring av ledere
  • Hvilke fordeler og muligheter en god offboardingprosess kan tilby

Les mer

Rutiner skaper muligheter! 
Mange virksomheter har gode rutiner for onboarding og hvordan de skal ivareta medarbeidere som starter i ny jobb. Ofte ser vi i Simployer at det dessverre ikke er like mye oppmerksomhet rundt ansatte som slutter. Gode offboardingrutiner er ikke et juridisk krav, men det er en mulighet til å skaffe viktig innsikt, bevare verdifull kunnskap, opprettholde et positivt arbeidsmiljø og bygge broer for fremtidige samarbeid. 

Viktig å avslutte på topp  
Det kan være ulike grunner til at arbeidstakere slutter, og en offboardingprosess bør hensynta årsaken til at arbeidsforholdet avsluttes. Arbeidstaker kan selv si opp, arbeidstaker kan slutte på grunn av alder, virksomheten kan være i en nedbemanningssituasjon, eller det kan være forhold på arbeidstakersiden som gjør at arbeidsgiver må gå til oppsigelse. Det er viktig både for arbeidsgiver og arbeidstaker å gjøre et forsøk på å avslutte på topp. For det er ikke nødvendigvis et endelig «farvel» en har å gjøre med. Kanskje dreier det seg om et “vi sees igjen!”? 

Sjekklisten og rådene du trenger!  
En god offboarding bør i alle tilfeller gi flere fordeler. Den skal ivareta både den som slutter og virksomheten. Den bør kunne styrke virksomhetens omdømme, og den bør gi viktig innsikt i hvorfor den ansatte slutter. Men hvordan går du frem for å sikre alt dette? Vi utforsker mulighetsrommet og gir deg sjekklisten du trenger for å lage de gode rutinene! I tillegg gir vi deg konkrete og praktiske råd om hvordan du går frem. Du kan også stille dine spørsmål og få svar på direkten av kurslederne Fam Camilla Viksand Manson og Ragni Myksvoll Singh. 

Product Program

Program

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

For deg som er HR-medarbeider eller leder med personalansvar

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 0,5t rettslære, 0,5t øvrig. Revisor: 1t annet

Product instructors

Kursholdere

Fam Camilla Viksand Manson

Fam Camilla Viksand Manson

Fam har flere års erfaring fra HR-feltet, blant annet 10 år som HR-ansvarlig i privat sektor. I tillegg har hun erfaring med ulike HR-problemstillinger i arbeid som tillitsvalgt.  

Ragni Myksvoll Singh

Ragni Myksvoll Singh

Ragni er en av våre fageksperter innen HR & ledelse. Hun har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og har god erfaring fra statlig forvaltning. Ragni har ca. fire år bak seg i Statens landbruksforvaltning (Landbruksdirektoratet) og ca. tre år i Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).