Direktesendt kurs

Nye krav til arbeidsavtaler

Kravene du må kjenne til fra 1. juli og viktige erfaringer etter iverksettelse

Fra 1. juli innføres det endringer i arbeidsmiljøloven som stiller nye krav til innhold i arbeidsavtaler. Reglene skal gi arbeidstakere mer forutsigbarhet når det gjelder arbeidsvilkår, rettigheter og tilgjengelige goder. I dette kurset vil du lære det du må vite om regelendringene og hvilke erfaringer som er gjort siden iverksettelse. I tillegg vil du lære om hvordan du utformer arbeidsavtalen, slik at du unngår å begrense arbeidsgivers styringsrett. 

 

Direktesendt kurs

29.08.24 10:00 1,5 time Ledige plasser
Gå til påmelding kr. 1 990,- (unntatt MVA)
Inngår også i abonnement:
HR

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Hvilke opplysninger som må stå i arbeidsavtalen - Hva er nytt?
  • Om forslag til nye formuleringer i arbeidsavtalen
  • Når arbeidsavtalen skal inngås - nye tidsfrister
  • Hva du må gjøre med eksisterende arbeidsavtaler
  • Hvor lang prøvetid som kan avtales med midlertidig ansatte
  • Viktige erfaringer etter iverksettelse

Les mer

Nye krav til arbeidsavtaler fra 1. juli
I tråd med EUs arbeidsvilkårsdirektiv blir det fra 1. juli stilt nye krav til hva en arbeidsavtale skal inneholde. Reglene skal gi arbeidstakere mer forutsigbarhet når det gjelder arbeidsvilkår, rettigheter og tilgjengelige goder. Det er nå mange nye opplysninger som skal inn i arbeidsavtalen. Blant annet skal arbeidsgiver opplyse om alt betalt fravær, fremgangsmåten ved opphør av arbeidsforhold og ordninger for vaktendringer. Det blir kortere frister for når en arbeidsavtale skal være på plass, og det blir endringer i varigheten av prøvetid for midlertidig ansettelse.

 

Utforming avgjørende for å sikre arbeidsgivers styringsrett
Regelendringene fører til at arbeidsavtalen blir mer omfattende. Det blir derfor viktig at virksomheter med maler for arbeidsavtaler nå oppdaterer disse. Det blir også svært viktig å tenke gjennom hvordan arbeidsavtalene utformes, slik at de blir så klare og tydelige som mulig, samtidig som arbeidsgiver ikke begrenser sin egen styringsrett.

 

Vi gir deg oversikten du trenger!
I dette kurset vil du lære om regelendringene og de nye kravene som stilles til arbeidsavtalens innhold fra 1. juli. Du vil lære hvordan du utformer arbeidsavtalen, slik at arbeidsgivers styringsrett ikke begrenses og hvilke erfaringer som er gjort siden iverksettelse. Det blir i tillegg god tid til å stille spørsmål og få svar i løpet av direktesendingen. Bli med torsdag 29. august kl.10:00-11:30!

Product Program

Program

Still spørsmål og få svar i løpet av kurset!

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

HR-medarbeidere og ledere

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 1,5t rettslære. Revisor: 1,5t annet

 

 

 

Product instructors

Kursholdere

Ragni Myksvoll Singh

Ragni Myksvoll Singh

Ragni er en av våre fageksperter innen HR & ledelse. Hun har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og har god erfaring fra statlig forvaltning. Ragni har ca. fire år bak seg i Statens landbruksforvaltning (Landbruksdirektoratet) og ca. tre år i Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Hans Gjermund Gauslaa

Hans Gjermund Gauslaa

Hans Gjermund er en erfaren rådgiver som har vært tilknyttet Simployer og arbeidsrettsområdet siden 1996.