Neurons

Ditte Buch Andersen i Neurons mener at trivsel påvirker alt i virksomheten, og at HRs rolle i dette er så kritisk som den kan bli.

Faktorer som påvirker engasjementet kan være trivsel, retning, utvikling, stolthet, bekreftelse, samarbeid og ledelse. Når disse elementene er på plass, kan det ha flere effekter.

- Trivselsmålinger er litt overfladiske og gammeldagse. Engasjementsundersøkelser handler mer om hvor engasjerte medarbeiderne er i de ulike drivkreftene, som påvirker hvor glade og tilfredse de er over å gå på jobb.
Ditte Buch Andersen Direktør for People & Culture i Neurons

Sitatet kom under Træfpunkt HR, Nordens største HR-konferanse. Foredraget til Andersen het "How employee engagement went from nice-to-have to a need-to-have in HR". I spørsmålrunden etterpå fikk Andersen spørsmål om reisen fra å fokusere på trivsel til å fokusere på engasjement med hyppigere målinger.

Andersen gikk gjennom flere grunner til at HR bør være opptatt av medarbeidernes engasjement.

– Først og fremst handler det om produktivitet. Medarbeidere i trivsel skaper opptil 21 prosent større produktivitet, og det koster opptil 33 prosent av årlig lønn når en medarbeider forlater selskapet. Det er sterke argumenter for hvorfor HR bør se på hvordan vi kan engasjere medarbeiderne mer, slik at vi kan beholde dem og skape større vekst, sa Andersen.

Det handler imidlertid ikke bare om å forhindre at folk er direkte uengasjerte:

– Mennesker som trives er 87 prosent mindre tilbøyelige til å forlate selskapene. De er fornøyde og tenker ikke på hva som venter på den andre siden. Hvorfor skulle de forlate selskapet? Glade mennesker snakker også om det, noe som betyr noe for vår mulighet til å tiltrekke andre, sier Andersen.

– HRs rolle i medarbeidernes trivsel er så kritisk som den overhodet kan bli for selskapet, og det påvirker alt. Det er ingen grunn til å ikke se på medarbeidernes trivsel.

Om Neurons

Neurons kombinerer kraften i nevrovitenskap og maskinlæring i én plattform for å forutsi kundeadferd og forbedre ytelsen. Merker over hele verden bruker Neurons til å skape design, visuelle elementer og opplevelser. Med Predict AI fra Neurons kan visuelle elementer testes på sekunder.

Besøk nettsidene til Neurons