Gratis plansje:

Slik oppretter du arbeidsmiljøutvalg

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) består av representanter fra arbeidsgiver og arbeidstaker, og skal jobbe for et fullt forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø.

Fra 1. januar 2024 skal alle virksomheter med 30 arbeidstakere eller flere ha et arbeidsmiljøutvalg. Virksomheter med 10-30 arbeidstakere skal også ha AMU dersom en av partene ved virksomheten krever det.

Denne plansjen viser deg de forskjellige stegene i opprettelsen av et arbeidsmiljøutvalg og hjelper deg å komme i gang.

Punktene i plansjen dekker blant annet:

• Hvem sitter i AMU?
• Valg eller utpeking
• Valgstyre
• Gjennomføring av valg