Se gratis webinar:

Forberedt på "den nye normalen"? Slik kan våre løsninger hjelpe dere.

Snart kommer "den nye normalen". Hvilke grep bør gjøres nå?

Med dagens vaksineprogram ser det ut til at tredje kvartal 2021 blir starten på "den nye normalen". Nå er det ett år siden nedstengingen av Norge, og arbeidslivet er i stor endring som følge av pandemien. Den økte digitaliseringen innebærer at vi oftere må gjøre endringer i egen organisasjon og måten vi jobber på. I tillegg kommer økt bruk av hjemmekontor og fjernledelse. Alt dette stiller krav til gode og ryddige prosesser og riktig verktøy.

Utviklingen skjer raskt. Virksomheter må sørge for å være best mulig rustet til å møte interne utfordringer, og samtidig være i stand til å levere gode kundeopplevelser i det digitale skiftet.

Vi i Simployer opplever økning i henvendelser fra våre kunder knyttet til hvordan man best ruster seg nå for "den nye normalen". Vi har derfor laget et gratis webinar for å dele gode råd og tips, og vi tar en gjennomgang av noen av våre verktøy som kan lette jobben for HR og ledere.

Vi snakker om:

  • Koronasituasjonen i et HR-perspektiv, hvor står vi nå
  • Hvordan blir den "nye normalen", og hvilke grep man kan gjøre nå
  • Arbeidsgivers styringsrett
  • Relevante spørsmål vi mottar til vår fagsupport, og dette svarer vi 
  • Løsninger fra Simployer som kan lette jobben for HR og ledere
  • Sjekkliste med gode råd
  • Spørsmål og svar 
play_arrow Se gratis webinar: Forberedt på "den nye normalen"? Slik kan våre løsninger hjelpe dere.