Se gratis webinar:

Derfor burde mangfold, inkludering og likestilling settes på agendaen

Nye regler for aktivitets- og redegjørelsesplikten i 2020.

Arbeidsgivere i private og offentlige virksomheter har fra 2020 fått en styrket plikt til å arbeide med likestilling og ikke-diskriminering. Dette kalles aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP).

Aktivitets- og redegjørelsespliktene skal fremme forebyggende arbeid for likestilling og ikke-diskriminering på arbeidsplassen.

Vi i Simployer opplever økning i henvendelser fra våre kunder knyttet til de nye reglene om aktivitets- og redegjørelsesplikten. Vi har derfor laget et gratis webinar for å dele gode råd og tips slik at dere får gode forutsetninger for å bli dyktige innenfor mangfold, inkludering og likestilling.

Vi snakker om:

  • Kort presentasjon av aktivitets- og redegjørelsesplikten
  • Fordeler ved å være god på mangfold, inkludering og likestilling (MIL)
  • Konsekvenser ved å ikke redegjøre for aktiviteter
  • Funn fra fersk markedsundersøkelse om MIL
  • Hva er viktig å tenke på mht MIL?
  • Løsninger fra Simployer som kan hjelpe dere
play_arrow Se gratis webinar: Sett mangfold, inkludering og likestilling på agendaen