Gratis guide:

Hjelp, jeg har en syk medarbeider

Denne guiden er laget for å hjelpe deg som i kraft av rollen som nærmeste leder eller arbeidsgiver skal følge opp medarbeidere som er borte fra jobb på grunn av sykdom.

Du får en rekke praktiske tips og råd som kan hjelpe deg i oppfølgingen og i dialog med din medarbeider.

Noen av temaene:

  • Regelverket rundt sykefraværsoppfølging i hovedtrekk
  • Hvorfor skal du følge opp ansatte som er borte fra jobb?
  • Hva kan du si og spørre om?
  • Hvordan skal du opptre som leder?
  • Hvordan gjennomfører du sykefraværssamtalen?