Gratis guide:

Fra feedback til action

I denne guiden kan du lese mer om hvordan du skaper konkret forandring med pulsmålinger for å øke engasjementet.

Det kan være mange grunner til at engasjementet er lavt. Denne guiden gir deg konkrete forslag til tiltak for å ta tak i en rekke ulike utfordringer som kan være underliggende årsaker til lavt engasjement hos medarbeiderne:

  • Lav trivsel
  • Dårlig samarbeid
  • Ikke satt nok pris på
  • Lav stolthet over jobben
  • Få utviklingsmuligheter
  • Utydelig retning for virksomheten
  • Svakt lederskap