Medarbeiderskap – hva innebærer det egentlig?

Du har kanskje hørt begrepet? Men er også litt usikker på hva det faktisk innebærer?
Fam Camilla Viksand Manson, Rådgiver HR og ledelse tirsdag 26. april 2022
Lesetid: 2 Minutter

Det er skrevet enormt mye på hva som kreves for å være en god leder. Men det er ikke skrevet i nærheten like mye på hva som kreves for å være en god medarbeider og en god kollega. Men for å være en god leder, kreves det også gode medarbeidere.

Hvordan oppstod begrepet?

Begrepet medarbeiderskap har eksistert lenge, men innholdet har trolig variert litt over tid.  Det er særlig knyttet til det nordiske tankesettet, der demokrati og medvirkning på arbeidsplassen står sterkt.

På 70-tallet dukket begrepet opp i beskrivelse av fremragende arbeidsinnsats, mens på 80-tallet innebar begrepet at en medarbeider var en erstatning for en annen. På 2000- tallet fikk begrepet igjen en ny bevissthet, hvor fokuset var mer på hva som forventes av medarbeidere. I dag innebærer begrepet at det er et arbeidsfellesskap hvor medarbeidere tar et større ansvar for resultatene som skal skapes. Med andre ord er det både leders og medarbeiders ansvar å ta initiativ, tenkte nytt, holde seg faglig oppdatert og tenkte nytt innenfor sitt felt. Nøkkelattributter for medarbeideren er ansvar, lojalitet og initiativ.

Hva innebærer medarbeiderskap på arbeidsplassen?

Medarbeiderskap på arbeidsplassen handler om hvordan vi forholder oss til arbeidsoppgavene, til kollegaene rundt oss og til arbeidsgiver og virksomheten vi jobber for. Det handler om å involvere medarbeidere og lære medarbeidere å ta et felles ansvar sammen med lederen, både for resultater som skapes, for arbeidsmiljøet og for arbeidsplassen som helhet. Rett og slett skape en bevissthet rundt sin egen rolle, og ikke minst ansvarliggjøre seg selv. En grunntanke er at flere hoder tenker bedre enn ett, og beslutningskvaliteten vil derfor øke om det kommer flere forslag på bordet enn om en ledergruppe tar på seg alt ansvaret alene. Ikke minst vil involveringen av medarbeidere være med på å skape både entusiasme og en stolthet blant ansatte som mest sannsynlig vil føre til en mer effektiv og lønnsom drift.

Både godt og dårlig medarbeiderskap

Medarbeiderskap handler i stor grad om å ta ansvar. Og med ansvar følger det ofte arbeidsglede og trivsel. Men på samme måte som det finnes godt og dårlig lederskap, finnes det også dårlig og godt medarbeiderskap. Dårlig medarbeiderskap kan ha en negativ effekt på hele virksomheten og kan bli en stor belastning hvis destruktiv og negativ adferd ikke oppdages og tas tak i.

På den andre siden kan godt medarbeiderskap bidra til sterk arbeidsglede, mestringsfølelse og yrkesstolthet.

Et felles ansvar

Uansett hvordan du velger å definere medarbeiderskap, er det vesentlige hva medarbeidere og ledere skaper sammen. Bare tenk på hva virksomheter kan oppnå ved å skape et forpliktende samarbeid mellom ledere og medarbeidere. En leder kan ikke lykkes med arbeidet alene, men trenger å ha ansvarlige, initiativrike og lojale medarbeidere med seg på laget.

 

Kilder: NTNU, Idébanken

Fam Camilla Viksand Manson

Rådgiver HR og ledelse

Fam har en Bachelor i Sosiologi fra Universitetet i Oslo og en master i HR fra Griffith University i Brisbane, Australia. Hun har flere års erfaring fra HR-feltet, blant annet 10 år som HR-ansvarlig i privat sektor. I tillegg har hun erfaring med ulike HR-problemstillinger i arbeid som tillitsvalgt.