Har du arbeidstakere som skal jobbe i Sverige?

Norske arbeidsgivere som innrapporterer lønn til Norge, har likevel plikter overfor svenske myndigheter hvis arbeidstakere arbeider i Sverige. Her får du linkene du trenger.
Øivind Elvestad, Rådgiver økonomi onsdag 15. februar 2023
Lesetid: 2 Minutter

Arbeidslivet i Norge og Sverige har massiv kontakt:

Når nordmenn er på jobb i Sverige er det ofte snakk om en tjenestereise, og den trenger man ikke rapportere om til svenske myndigheter. Er det snakk om hjemmekontor i Sverige, er det viktigste å passe på at man ikke gjør det for ofte. Da endres nemlig trygdemedlemskapet og arbeidsgiver må betale den svenske arbeidsgiveravgiften. Dette har vi tidligere omtalt i artikkelen Arbeidstakere kan ikke kreve hjemmekontor i utlandet. 

Nå skal jeg gå trinnvis gjennom hvor og hvordan norske arbeidsgivere må gå fram for å foreta forskuddstrekk og beregne arbeidsgiveravgift i Sverige. Tilfeller hvor dette typisk vil være aktuelt

  • Arbeidet i Sverige er av mer omfattende karakter enn tjenestereise eller sporadisk hjemmekontor
  • Samtidig har ikke virksomheten noe fast driftssted i Sverige

Registrering som arbeidsgiver

Norske arbeidsgivere må først registrere seg som arbeidsgiver i Sverige. Slik registrering foretas ved å sende inn Skatteverkets skjema SKV 4632. Som en del av den videre prosessen får du da betalingsinformasjon for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

Forskuddstrekk

Forskuddstrekk skal foretas til Sverige selv om norsk arbeidsgiver ikke har etablert fast driftssted der. Trekket er på 30 % foreløpig skatt, med mindre Skatteverket har bestemt annet. Hver måned skal utbetalingene summeres i skjemaet SK4788. Fristen er normalt den 12. i måneden etter, og samme frist gjelder for innbetalingen av skattetrekket til Skatteverket.

Arbeidsgiveravgift

Er arbeidstaker omfattet av svensk trygdeordning? Da må den norske arbeidsgiveren betale arbeidsgiveravgift til Sverige. Arbeidsgiveren må rapportere arbeidsgiveravgiften månedlig på SKV4786. Det er stor forskjell på norsk og svensk arbeidsgiveravgift. Mens vi betaler 0 til 14,1 prosent her avhengig av hvor arbeidet utføres, er den svenske satsen betydelig høyere: 19,8 prosent for arbeidsgivere uten fast driftssted i Sverige. Har man driftssted er den faktisk hele 31,42 prosent, i hvert fall for de som er født fra 1957 til 1999, og det gjelder jo de fleste som jobber.

Tips: Reglene om svensk arbeidsgiveravgift gjelder ikke nødvendigvis bare oppdrag for norske arbeidsgivere i Sverige. Dersom en lege som primært jobber turnus på et norsk sykehus tar seg vakter i Sverige i friperiodene sine, vil arbeidsgiver i Norge måtte svare svensk arbeidsgiveravgift også av lønna for arbeid i Norge, forutsatt at arbeidstaker arbeider 25 prosent i Sverige og er bosatt i Sverige.

Innrapportering

Når en norsk arbeidsgiver lønner en person som bor i Sverige for å arbeide i Sverige må arbeidsgiveren innrapportere lønnen til svenske skattemyndigheter fra dag 1. Lønn, skattetrekk og en hel del andre opplysninger skal innrapporteres for den enkelte arbeidstaker på skjema SKV4788, mens totalsummer for arbeidsgiver (forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift) rapporteres på SKV4786. Dette skal gjøres månedlig og er uavhengig av om arbeidsgiveravgift betales til Sverige eller Norge.

Hvis personen bor i Norge og arbeider i Sverige, og det er snakk om et opphold som er av så kort varighet at arbeidstakeren ikke omfattes av svensk trygdeordning, vil det variere hvorvidt skatteplikten til Sverige inntreffer etter 15 eller 183 dager. Det spørs på om det anses å være utleie av arbeidskraft.

 

TO VIKTIGE SVENSKE SKJEMAER:

Den månedlige rapporteringen av lønn og arbeidsgiveravgift er delt i et felles hovedskjema for alle arbeidsforholdene og et individuelt skjema per arbeidstaker.

Øivind Elvestad

Rådgiver økonomi

Øivind har lang fartstid som rådgiver og inspirerende kursleder hos Simployer. Han er utdannet fra BI og Skatteetatskolen, og har vært ligningssjef både i Vestby og Ski.