Arbeidstakere kan ikke kreve hjemmekontor i utlandet

Ønsker ansatte å ta med seg PC-en og jobbe i utlandet noen uker? Det er ikke opp til den ansatte – og kan gi store utfordringer for både arbeidsgiver og arbeidstaker.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
onsdag 8. februar 2023
Lesetid: 2 Minutter

En erfaring mange har gjort seg i løpet av de siste årene spesielt, er at kontorarbeid kan gjøres like effektivt på hjemmekontor som på det faste kontoret.

Men spiller det egentlig noen rolle om ansatte jobber hjemmefra, eller tar med seg PC-en og reiser på hytta i Sverige eller ferieleiligheten i Spania?

Det enkle svaret på dette er "ja"; Å ta med seg hjemmekontoret til utlandet kan få flere konsekvenser der en av dem kan være at den ansatte blir meldt ut av folketrygden. Medlemskapet i folketrygden må avklares på forhånd ved å sende inn søknad til NAV. 

Stor jobb for arbeidsgiver

I tillegg til at det kan bli alvorlige konsekvenser ved at den ansatte kan bli meldt ut av folketrygden, får arbeidsgiver også mye ekstra arbeid.

– Når arbeidstakeren jobber i et annet land enn Norge, får det også følger for skatt, arbeidsgiveravgift og rapportering. Hvordan dette skal gjøres vil avhenge av hvilket land den ansatte jobber i. Arbeidsgiver må trekke skatt etter det skattekortet arbeidstaker har. Arbeidsgiver må i utgangspunktet også betale arbeidsgiveravgift til Norge. I tillegg må arbeidsgiver avklare om landet den ansatte jobber i har hjemmel til å skattlegge den ansatte, og om de da har plikt til å trekke skatt, betale arbeidsgiveravgift eller rapportere til dette landet, i tillegg til pliktene overfor norske myndigheter. I noen tilfeller kan det også føre til at man ikke skal betale norsk arbeidsgiveravgift for den ansatte, sier Simployers økonomirådgiver Øivind Elvestad.

Han minner om at innrapporteringen av lønn alltid skal gjøres med landkode, og at den lønnen en ansatt har tjent opp på hjemmekontor i utlandet skal meldes inn med dette landets landkode.

Reiser uten å si fra

Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Karoline Dystebakken understreker imidlertid at den ansatte ikke på eget initiativ kan ta med seg jobben ut av landet.

– Utgangspunktet er klart. Hvor arbeidet skal utføres reguleres gjennom arbeidsavtalen. Det ligger til arbeidsgivers styringsrett om det skal åpnes for hjemmekontor, og om det inkluderer utlandet. Dette bør man tenke nøye gjennom og lage gode retningslinjer. Dersom det åpnes for hjemmekontor, må det inngås en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om dette, sier Simployers jurist.

Simployers rådgivere får av og til spørsmål om hvordan man skal håndtere at arbeidstakere reiser ut av landet uten å gi beskjed på forhånd.

– Det skaper stor frustrasjon hos arbeidsgivere, som da får mye ekstra jobb. Hvis du allerede har ført lønn for arbeid som er utført i utlandet, så må det korrigeres på a-meldingen for den aktuelle måneden, sier Simployers økonomirådgiver Øivind Elvestad.

– Dersom arbeidstakere jobber i utlandet uten at dette er avklart med arbeidsgiver på forhånd, anbefaler vi å følge opp dette på samme måte som man følger opp annen uønsket adferd, legger Simployers jurist Karoline Dystebakken til. 

Dette må arbeidsgiver huske ved hjemmekontor i utlandet:

  • Avklar medlemskap i folketrygden
  • Sjekk forsikringer
  • Sjekk regler for personvern
  • Sørg for at det inngås skriftlig avtale om utenlandsoppholdet
  • Avklar hvilket lands lover som er gjeldende
  • Ha kontroll på rapportering, trekk og arbeidsgiveravgift


Les også:
Mange fallgruver når ansatte jobber i utlandet

SE OGSÅ: Støtteverktøy for hjemmekontor og hybride løsninger

Mange virksomheter har innført eller vurderer å innføre mer fleksible løsninger for sine ansatte. Da dukker det raskt opp mange problemstillinger som arbeidsgivere må ta stilling til.

Vi har laget et støtteverktøy hvor vi hjelper deg med å håndtere problemstillingene knyttet til hjemmekontor og hybride løsninger.

Les mer og prøv gratis!

Del siden: