Digital sykmelding er doblet i 2020

Simployer fylles med stadig flere digitale sykmeldinger, importert rett inn fra legenes systemer med automatisk varsling til leder.
Kristin Grønn Ludvigsen, Product Manager torsdag 3. desember 2020
Lesetid: 3 Minutter

Det var i 2019 at muligheten for å få sykmeldinger direkte fra Altinn kom på markedet som et tilvalg til modulen for sykefraværsoppfølging i Simployer. Siden da har hundrevis av Simployer-kunder tatt i bruk importfunksjonen. 

Slik fungerer løsningen

Kundene får sykmeldingene rett inn i Simployer fra Altinn. Det er legene som sykmelder som oppretter de digitale sykmeldingene. Hvis sykmeldingen kommer fra en helseinstitusjon som ikke jobber digitalt, havner jobben med å legge den inn i systemet over på arbeidstakerens leder eller HR-avdeling. Heldigvis har helsevesenet i Norge skjønt verdien av digitalisering, og flere og flere sykmeldingsskjemaer er digitale fra første stund!

Fordelen med en slik løsning er at ingen i virksomheten trenger å logge inn i Altinn for å hente og distribuere sykmeldinger. Et importverktøy sjekker hver time om det er kommet nye sykmeldinger til virksomheten, og gjør sykmeldingen tilgjengelig for den sykmeldtes leder.

Digitaliserer under pandemien

Koronapandemien har ført til unntakstilstand på fastlegekontorene, men dette har ikke gått på bekostning av digitaliseringstakten. I løpet av 2020 er antallet sykemeldinger som importeres fra Altinn mer enn doblet! Dette gjør det mulig å snakke om en digitaliseringsgevinst. Den manuelle jobben for å registrere sykmeldinger i systemet, kan være tidkrevende og gi rom for registreringsfeil. Med en import fra Altinn, vil sykmeldingen bli registrert med korrekt data innen en time etter den er tilgjengelig. Samfunnet sparer millionbeløp på at jobben gjøres kun én gang, fordi systemene snakker sammen!

Automatisk innsending

Før dette samarbeidet kom på plass måtte ledere og administrasjon ved hver eneste sykmelding manuelt registrere denne inn i systemet sitt. Etter registrering gikk oppfølgingsløpet av seg selv, med varslinger om lovpålagte oppgaver som innsending av oppfølgingsplan. Når man har kommet så langt møter man på en ny integrasjon mellom Simployer og det offentlige: Oppfølgingsplanen kan sendes rett inn i Altinn så NAV og lege får opplysningene de trenger. Dette var en løsning Simployer var først med å få på plass.

GRATIS E-BOK: Kutt sykefraværet – spar penger og bygg frisk kultur

Mer forenkling på vei

Nå jobber vi i Simployer med en ny Altinn-oversikt, som vil hjelpe kundene til å bli mer selvhjulpne med det tekniske oppsettet som styrer import av digitale sykmeldinger og rapportering til NAV, med god veiledning om hva man skal gjøre hvis noe ikke virker som forventet. Dette gjør vi for å oppfylle vår visjon om å gjøre det enklere å være arbeidsgiver. 

Lave administrasjonskostnader

At vi samtidig forenkler lovpålagte prosesser som det offentlige pålegger virksomhetene, er en fin bonus. Jeg sender en stor takk til det offentlige Norge som har fått på plass et system for digitale sykmeldinger. Det bidrar til at prosessene rundt fravær er så effektive som mulig, så ikke administrasjonskostnaden tynger unødig på toppen av den kostnaden fravær allerede medfører for statsbudsjettet og et arbeidsliv som strever med å holde hodet over vannet gjennom pandemien.

Når manuelt punsjearbeid digitaliseres frigjør lederne hos våre kunder mer tid til å lede, følge opp avvik, gjøre analyser av data fra rapporter og implementere tiltak for å gjøre rapportene enda bedre. Digital sykmelding er effektiviserende både for store og små virksomheter. Det at man ikke har så mange sykmeldinger, gjør at det er desto vanskeligere å huske fra gang til gang hvordan rutinene fungerer. En av de ansatte på vår egen HR-avdeling meldte nylig på vår Workplace-side om at "selv om vi ikke har så mange sykmeldinger er digital sykmelding et suverent produkt vi elsker".

MER INFORMASJONSimployer Sykefraværsoppfølging

Kristin Grønn Ludvigsen

Product Manager

Kristin Grønn Ludvigsen er produktsjef og kvalitetskoordinator for løsningen for sykefraværsoppfølging i Simployer.