Kristin Grønn Ludvigsen

Product Manager

Kristin Grønn Ludvigsen er produktsjef og kvalitetskoordinator for løsningen for sykefraværsoppfølging i Simployer.