Dette bør du tenke på når ansatte bytter jobb internt

Når ansatte bytter jobb internt har det blitt vanlig å omtale som crossboarding. Det er like viktig å lykkes med disse, som med nyansatte.
Ida Ljungberg, HR- og arbeidsrettsekspert, Simployer Sverige onsdag 19. oktober 2022
Lesetid: 2 Minutter

Store deler av arbeidsmarkedet mangler nå viktig kompetanse, samtidig som behovet for rekruttering er stort. I tillegg har andelen som ønsker å bytte jobb aldri vært større, ofte på grunn av manglende muligheter for karriere- og kompetanseutvikling i virksomheten.

Men kanskje det finnes en løsning på begge problemene? Gjennom såkalt crossboarding beholder du intern kompetanse, samtidig som du gir medarbeiderne muligheter for videreutvikling.

Fakta: Hva er crossboarding.

Crossboarding innebærer at en ansatt bytter stilling i organisasjonen, også kalt intern mobilitet. Det som skiller crossboardingsprosessen fra vanlig onboarding, er at medarbeideren også må offboardes fra sin gamle stilling. Fordelen er at den «nye» medarbeideren allerede er ansatt, kjenner bedriftskulturen og har et sosiale nettverk i virksomheten. Intern mobilitet er i tillegg «win-win» siden virksomheten både beholder kompetanse og gir medarbeiderne mulighet for utvikling.

Teamwork makes the dream work

For at internrekrutteringen skal fungere så godt som mulig kreves det forberedelser og en plan for hvordan medarbeideren skal lykkes med sine nye oppgaver. Som leder har du ansvaret for at medarbeideren fases ut fra nåværende stilling, samtidig som den nye lederen har ansvaret for å fase vedkommende inn i den nye stillingen og avdelingen.

I denne prosessen er det viktig at alle nødvendige opplysninger deles mellom lederne. Dette kan være felles mål og utviklingsplaner, samt annen relevant informasjon som den nye lederen trenger for å fortsette oppfølgingen av medarbeideren. Eventuelt problematiske opplysninger om medarbeideren skal ikke deles med den nye lederen. Dette for å unngå forutinntatte meninger og holdninger. Vi vet at en medarbeider kan fungere utmerket under en leder, men ikke under en annen. Alle nødvendige opplysninger skal bare oppbevares i arkivene hos HR.

HR er ofte ansvarlige for at det finnes en velfungerende prosess som støtter leder og medarbeider i en crossboarding. Prosessen bør med fordel gjennomføres i et HR-system.

Dersom stillingen den ansatte skal over til har andre lønns- og arbeidsvilkår, er det viktig at det blir inngått ny arbeidsavtale eller tilleggsavtale til eksisterende arbeidsavtale før vedkommende starter i ny stilling.

En medarbeider i fast stilling kan ikke få prøvetid i den nye stillingen. Det finnes derimot ingen hinder for å avtale at medarbeideren kan prøve den nye stillingen i en periode. En slik avtale må gjøres skriftlig og skal angi perioden med de nye vilkårene, eksempelvis tittel, kort beskrivelse av arbeidsoppgaver, lønn og lønnstillegg.

Hvordan ønsker man velkommen ved en crossboarding?

Den nye medarbeideren bør behandles omtrent på samme måte som en som rekrutteres eksternt. En medarbeider eller leder som lykkes i en stilling, trenger nødvendigvis ikke fungere like godt i en annen del av organisasjonen. Medarbeidere som internrekrutteres trenger derfor like god oppfølging som de som rekrutteres eksternt. Selv om prosessen for internrekruttering er enklere på flere områder, er det fortsatt viktige grep som må tas for å sørge for at vedkommende lykkes i den nye stillingen.

Siden den nye medarbeideren allerede kjenner bedriftskulturen og har et sosialt nettverk, blir det naturligvis enklere å innpasse vedkommende i den nye stillingen. Du bør allikevel vurdere hvert enkelt tilfelle, avhengig av behovet og hvor i organisasjonen medarbeideren kommer fra. Etter at crossboarding er gjennomført er det viktig å vurdere tilpasninger slik at den «nye» medarbeideren er fornøyd.

Vil du ha tips om stegene i en crossboarding?

Ikke gå glipp av vår sjekkliste for crossboarding! Vi har samlet gode tips både for ledere som mister en intern medarbeider, og for ledere som får en intern medarbeider.

Les mer og last ned gratis her

Ida Ljungberg

HR- og arbeidsrettsekspert, Simployer Sverige

Jeg vil få kunden til å kjenne seg tryggere i sin yrkesrolle og gjøre det lettere for hen å gjøre "riktige ting riktig"!