5 måter ledere kan øke engasjementet på allerede i dag

Undersøkelser viser at engasjement på jobben er blitt svekket under pandemien. For å snu trenden finnes det flere enkle grep du som sjef kan ta allerede i dag. Hvilke av følgende tips vil du begynne med?
Caroline Fjellner, Business Director Engagement onsdag 9. mars 2022
Lesetid: 4 Minutter
Det finnes enkle og effektive måter for ledere å øke engasjementet blant medarbeidere på. Caroline Fjellner i Simployer &frankly gir deg tips om hva du kan begynne med allerede i dag.

Basert på en undersøkelse blant 12.000 sjefer og 100.000 brukere av engasjementsverktøyet Simployer &frankly fant vi at pandemien og bruken av hjemmekontor har gått hardt utover team-følelsen. Mange ansatte rapporterer at de føler seg ensomme, og at motivasjonen og engasjementet har fått seg en knekk.

– Når du som sjef vil øke engasjementet i teamet handler det først og fremst om å styrke mellommenneskelige relasjoner og å få medarbeidere til å føle seg sett, sier Caroline Fjellner i Simployer &frankly.

Her gir hun fem tips om enkle grep som sjefer kan ta for å øke engasjementet blant medarbeidere allerede i dag.

1. Sjekk inn og ut

Fjellner forteller at noe så enkelt som et personlig «hei» hver dag får oss til å føle oss sett, uansett om det sies ansikt til ansikt på arbeidsplassen eller i et chatrom på hjemmekontoret.

– De som jobber på hjemmekontor har en tendens til å havne i en boble og medarbeidere kan passere under radaren. Gjennom løpende kontakt og inn- og utsjekking kan ledere enkelt signalisere at dette er en jobb vi gjør sammen. Det styrker lagfølelsen, sier Fjellner.

2. Del dine feil

Hun har sett hvordan psykologisk trygghet i en gruppe er viktig både for innovasjon, samarbeid og engasjement. I et trygt miljø kan vi dele erfaringer, også de som ikke har gått så bra.

– Som leder kan du påvirke kulturen i stor grad. Om du er villig til å dele erfaringer fra en situasjon hvor du følte deg usikker eller ikke nådde frem slik du ville, åpner du også for at andre tør gjøre det samme. På den måten signaliserer du at alle er på en utviklingsreise, selv du som leder, sier hun.

3. Påminn medarbeider om hvorfor de er der

Fjellner mener det å kjenne virksomhetens retning og å se verdien av egen innsats er viktig for engasjementet.

– Påminn medarbeidere på virksomhetens mål og visjoner gjennom å sette arbeidet deres i en større sammenheng: «Vi gjør dette for å forbedre nysalget, noe som er et av våre hovedmål» eller «Tjenesten vår gir kundene god støtte gjennom deres omstillingsprosess».

– Når du som leder delegerer en oppgave, så ta det et par steg videre og løft frem hvorfor oppgaven er viktig og hvordan den er koblet til målet. Dyktige ledere gjør dette forløpende. Når en medarbeider føler seg som en del av noe større, øker også motivasjonen, sier Fjellner.

4. Be om andres meninger

Hun peker på flere måter å bekrefte at du verdsetter medarbeiderens kunnskap og kompetanse. Et eksempel er å be om hjelp eller innspill: «Jeg har skrevet denne teksten, men er usikker på om jeg formidler budskapet riktig. Kan du se på det?» eller «Hva tenker du om å satse på dette prosjektet?».

– Som leder er det lett å innta rollen som en som har alle svarene, men godt lederskap handler like mye om å tilrettelegge for at medarbeidere kan bidra med innspill og yte sitt beste, sier Fjellner.

5. Gi komplimenter direkte

Med direkte og spesifikk tilbakemelding får du medarbeidere til å føle seg sett, og du bekrefter både personen og deres kompetanse.

– Gi bekreftelse og komplimenter på positive handlinger i spesifikke situasjoner, og gjør det så fort som mulig. Da er handlingen nære for medarbeideren, både følelsesmessig og i hodet, og gir størst påvirkning: «For en tydelig gjennomgang du nettopp hadde. Delen om budsjettet var veldig pedagogisk fremført». Unngå uspesifiserte komplimenter, men prøv heller å koble tilbakemeldingen til noe konkret som ble utført på en ekstra bra måte, sier Fjellner.

Må tenke langsiktig

Hun mener det å ta de første stegene for å øke engasjementet er verdifullt i seg selv, men for virkelig å få gjennomslag må du jobbe systematisk over tid.

– All ære til tips og råd, men for å lykkes med langsiktig engasjementsarbeid kreves det mer. En måte å gjøre dette på er å bruke Simployer &frankly, der du som leder kan måle engasjementet og raskt agere på resultatene. Arbeidsgivere som lykkes med å øke engasjementet på jobben har mye å vinne.

– Økt engasjement blant medarbeidere er naturligvis viktig for virksomheten, og det finnes mengder med undersøkelser som viser korrelasjon mellom engasjement og produktivitet, kreativitet, sykefravær og lønnsomhet, sier Fjellner.

Økt engasjement gir økt trivsel

I kjølvannet av pandemien ser mange økt bevegelighet i arbeidsmarkedet, og at flere overveier å bytte jobb. For sjefer som vil beholde dyktige medarbeidere er engasjement en nøkkel, mener Fjellner.

– Økt engasjement gjør det moro å gå på jobben og fører til at man trives bedre. Engasjement skaper glade mennesker og i forlengelsen en mer menneskelig verden.

Hun ser også en positiv bivirkning for alle ledere som jobber for økt engasjement.

– Om man setter av tid til å gjøre andre engasjert, blir man også selv engasjert. Det er ikke bare virus som smitter, det gjør også engasjement og en god latter. Du føler deg selv bedre om du får andre til å føle seg bedre. Økt engasjement gir deg som leder en lettere og mer morsom jobb, avslutter Fjellner.

Vil du vite mer om engasjement? Last ned vår gratis guide "7 nøkler til engasjerte medarbeidere".

Caroline Fjellner

Business Director Engagement