To av tre arbeidsgivere vinner sykepengeanken

Arbeidsgivere som mener en arbeidstaker ikke reelt sett er syk med krav på sykepenger vinner frem i ankenemnda to av tre ganger.
fredag 24. februar 2017
Lesetid: 3 Minutter

To av tre arbeidsgivere som anker Nav sitt vedtak om sykepenger i arbeidsgiverperioden videre til Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden vinner frem med sin sak. Det kommer frem i en ny rapport laget av Oxford Research.

- Flere burde klage sakene videre til ankenemnda, er rådet fra Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Atle Torp.

Kan sende arbeidstakeren til Nav

Forskning har vist at mellom 6 og 8 prosent av alle sykmeldinger er for dårlig begrunnet eller direkte misbruk.

En arbeidsgiver som mistenker at en arbeidstaker ikke reelt sett er syk eller skadet, og dermed ikke har krav på sykepenger i arbeidsgiverperioden har all mulighet til å nekte å betale ut sykepenger.

- Vi anbefaler deg som arbeidsgiver å ta en prat med arbeidstakeren og informere om at du er i tvil om han eller hun har rett på sykepenger for sykefraværet. Her bør du stille en del spørsmål for å forsøke å avdekke om mistanken er reell. Hvis du fortsatt er i tvil etter samtalen, så henviser du arbeidstakeren til Nav for å fremme sitt krav om sykepenger der. Du bør da opplyse Nav skriftlig om hvorfor du mener arbeidstakeren ikke har krav på sykepenger, sier Torp.

Bør ikke betale

Nav gjør da en selvstendig vurdering av om arbeidstakeren har rett på sykepenger.  Dersom de er uenig med arbeidsgiver, skal Nav forskuttere sykepenger til arbeidstakeren og sende regning til arbeidsgiver.

- Hvis du mener Nav ikke har rett i sin vurdering, bør du ikke betale denne regningen før saken er ankebehandlet. I stedet bør du sende en anke til Nav, som sender den videre til behandling i Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden. Som den nye rapporten viser, er det et stort flertall av arbeidsgiverne som får medhold i ankenemnda, sier Torp.

Ankefristen er tre uker etter at vedtaket fra Nav er mottatt.

Nav undersøker ikke godt nok

Infotjenesters jurist sier rapporten fra Oxford Research konkluderer med at Nav lokalt i mange tilfeller gjør for dårlige undersøkelser i forkant av sitt vedtak.

Flere av forskernes informanter forteller at de i mange tilfeller henter inn dokumentasjon som burde vært hentet inn av Nav-kontoret og inngått i deres vurdering.

Forskerne skriver at dette er problematisk, da vedtaket fra Nav i slike tilfeller hviler på et ufullstendig grunnlag.

Mange ser ikke poenget

Infotjenesters trygderettsekspert sier mange arbeidsgivere han er i kontakt med ikke ser poenget med å bestride arbeidstakerens rett til sykepenger, fordi de har erfaring med å få avslag fra Nav.

- Denne rapporten gjør det helt tydelig at det ikke er noen grunn til å akseptere Nav sitt avslag dersom du mener du har en god sak. Skriv i stedet en overbevisende klage til ankenemnda, hvor du får med alle detaljer som er viktige i saken. Vår erfaring er at vedleggene ikke alltid leses like grundig, så ikke vær redd for å gjenta de viktigste argumentene i klagebrevet, sier Torp.

Må ha en begrunnelse

Atle Torp understreker at du må ha en begrunnelse for at du mener arbeidstakeren ikke har rett på sykepenger. Det holder ikke at arbeidstakeren generelt sett er sløv eller ikke forholder seg til avtaler.

- Vanlige situasjoner som gir grunn til å bestride sykefraværet er når arbeidstakere har bedt om fri uten å få det, og i stedet leverer en sykmelding eller egenmelding for det samme tidspunktet. Du bør naturligvis stille noen spørsmål for å forsikre deg om at det ikke er oppstått akutt sykdom eller skade. Andre typiske eksempler kan være aktivitet på sosiale medier eller tips fra kolleger om aktivitet som ikke samsvarer med den funksjonsevnen arbeidstakeren har opplyst om, sier Torp.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: