Presisering av sykefraværsreglene

Myndighetene og hovedorganisasjonene i arbeidslivet har sett seg nødt til å presisere de nye reglene om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere.
mandag 5. mars 2012
Lesetid: 2 Minutter

Både blant virksomheter og sykmeldere var det i fjor høst en del usikkerhet om hvordan de nye sykefraværsreglene skal forstås. Etter en prosess i regi av Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd og Oppfølgingsgruppen for IA-avtalen ble det i rådets møte 5. mars lagt fram et felles dokument for å klargjøre reglene og legge til rette for elektronisk rapportering.

– Vi har sammen med partene og legeforeningen funnet fram til gode og klargjørende tiltak som vil bedre kommunikasjonen og samhandlingen mellom arbeidsgiver, NAV og sykmelder, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Følgende tiltak settes i gang for å sikre bedre oppfølging

 • Presisering av når det er ”åpenbart unødvendig” å avholde dialogmøtene
  Eksempler på tilfeller hvor møtet kan være åpenbart unødvendig er:
  • Tilfeller med alvorlige sykdomstilstander hvor det kan fastslås at vedkommende arbeidstaker ikke vil være i stand til å vende tilbake til arbeidet.
  • Tilfeller der det er åpenbart at arbeidstaker innen kort tid uansett vil vende tilbake til full jobb uten tilretteleggingstiltak.
  • Tilfeller der det allerede er iverksatt tilretteleggingstiltak på arbeidsplassen som fungerer, og det er åpenbart at arbeidstaker uansett innen kort tid vil komme tilbake til full jobb.
  • Alvorlige sykdomstilstander hvor årsaken til sykmeldingen er av en slik art at møtet ikke kan gjennomføres på en hensiktsmessig måte. (Det forutsettes i slike tilfeller at møtet hvis mulig avholdes på et senere tidspunkt.)
 • Presisering av i hvilke tilfeller lege eller annen sykmeldende behandler skal delta
  • Sykmelder skal delta i dialogmøte 1 med mindre arbeidstaker ikke ønsker det eller det ikke anses hensiktsmessig.
  • Om det er hensiktsmessig å innkalle sykmelder, må avgjøres av arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap.
  • Arbeidstaker kan motsette seg sykmelders deltakelse.
  • Sykmelder skal delta i dialogmøtene dersom vedkommende blir invitert.


Hva er bedriftshelsetjenestens rolle og ansvar i dialogmøtene?

 • Partene vil tilrettelegge informasjon som synliggjør hva virksomhetene skal/kan bruke bedriftshelsetjenesten til. Arbeidsgiverorganisasjonene og Arbeidstilsynet har en viktig rolle i arbeidet med å øke bestillerkompetansen i virksomhetene.

Elektronisk rapportering fra arbeidsgiver til NAV

 • NAV arbeider for å gjøre elektronisk innrapportering via HR-systemer tilgjengelig i løpet av sommeren 2012. Partene har ansvar for å få flest mulig av virksomhetene til å bruke elektronisk rapportering.

Rapportering i papirversjon fra arbeidsgiver til NAV

 • Når man sender papirversjon av rapporteringsskjema og oppfølgingsplan, skal det fortsatt sendes inn en forside for hvert skjema og hver plan. Det legges til rette for informasjon og formidling om hvordan dette kan gjøres så enkelt som mulig.
 • Myndighetene og hovedorganisasjonene vil fortsette samarbeidet for å forenkle systemene for rapportering og innsending i sykefraværsarbeidet, sier statsråd Hanne Bjurstrøm.

(Kilde: Regjeringen.no)

Med Infotjenesters elektroniske løsning for oppfølging av sykmeldte blir du automatisk varslet om disse fristene og leiet gjennom rutinene for oppfølging av sykmeldte i din bedrift. 


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: