Nå får far lengre foreldrepermisjon

Regjeringen har nå lagt frem sitt forslag til tredeling av foreldrepermisjonen for Stortinget. Planen er at reglene skal tre i kraft 1. juli.
onsdag 11. april 2018
Lesetid: 2 Minutter

Det har lenge vært klart at det er flertall i Stortinget for å øke fedrekvoten. Nå har regjeringen lagt frem sitt forslag til tredeling av foreldrepermisjonen, med en økning av både fedrekvoten og mødrekvoten.

Det forteller Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

- Dagens fedre og mødrekvote foreslås utvidet til 15 uker fra dagens 10 uker. Den totale foreldrepengeperioden foreslås ikke utvidet og forblir på 49 uker med 100 % dekningsgrad og 59 uker med 80 % dekningsgrad, sier Brostrøm.

Kan dele mer

Konsekvensen av denne endringen blir at perioden foreldrene fritt kan dele seg imellom reduseres til 16 uker ved valg av 100% dekning og til 26 uker ved 80% dekning.

- Den valgfrie perioden blir da 10 uker kortere enn i dagens ordning. Dette reduserer foreldrenes valgfrihet med hensyn til hvordan de vil fordele perioden seg imellom og er i tråd med Stortingets ønske fra 2017 om å gi barn og fedre mer tid sammen samtidig som forslaget vil bidra til likestilling i arbeidslivet, sier Brostrøm.

Samtidig sier Brostrøm at dette øker foreldres mulighet til å være hjemme med barnet samtidig.

- Forslaget om økning av fedrekvoten medfører en fordel for foreldre som ønsker å finne løsninger der de kan være sammen hjemme med barnet, da det under fedrekvoten ikke stilles krav til mors aktivitet for at far skal få rett til foreldrepenger.

Fedre vil ta ut mer

Brostøm sier denne utvidelsen av fedrekvoten vil medføre at fedre igjen vil øke sitt uttak, da det historisk har vært slik at fedre tar ut den obligatoriske delen av stønadsperioden.

- Det må derfor forventes en økt belastning for fars arbeidsgiver samtidig som mors arbeidsgiver vil oppleve kortere fravær. Dersom det viser seg at fedre ikke følger regjeringen intensjon og tar ut kortere perioder enn fedrekvoten vil dette gå utover barna da stønadsperioden far tar ut ikke kan overføres til mor.

Utvidet rett for flerlingsforeldre

Regjeringen foreslår videre å øke stønadsperioden for tvillingforeldre fra dagens 5 og 7 uker ekstra avhengig av valgt dekningsgrad, til 17 uker ved 100 % dekningsgrad og 21 uker ved 80 % dekningsgrad.

- Det foreslås ingen endringer i foreldrenes mulighet til samtidig uttak av disse ukene. Foreldrene kan derfor selv velge hvem som skal ta ekstraukene og ukene kan tas ut samtidig med den andre forelderens uttak av de ordinære stønadsukene. Total periode vil da være 63 uker ved valg av 100 % dekningsgrad og 80 uker ved valg av 80 % dekningsgrad, sier Brostrøm.

For foreldre som får tre eller flere barn samtidig foreslås det dobbelt så mange uker som man ellers ville fått, som betyr 95 eller 115 uker avhengig av dekningsgrad.

I følge tall fra SSB er det i perioden 2014-2017 født i snitt 917 tvillingpar og 11 trillingpar eller flere per år, så omfanget av endringen er ikke stort selv om det vil bety utvidede rettigheter for de det gjelder.

Vil komme mer

Brostrøm legger til at regjeringen varsler ytterligere endringer av foreldrepermisjonen i årene som kommer.

- Det fremgår av forslaget at dette er første ledd i innfasingen av regjeringsplattformens punkt om at foreldrepengeperioden skal deles i tre like deler. Det må dermed forventes ytterligere forslag fra regjerningen med hensyn til fordeling av perioden, sier Borstrøm.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: