Disse regelendringene gjelder fra nyttår

Tradisjonen tro starter vi året med en oppdatering på noen av de viktigste regelendringene som gjelder fra nyttår. I år har vi blant annet fått en endring i arbeidsmiljøloven og en ny standard for rapportering av regnskapsdata.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule onsdag 1. januar 2020
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

1. januar hvert år trer en rekke nye lover og forskrifter i kraft. Dette gjelder også når vi nå går inn i 2020.

Simployers rådgivere gir faglig support innen områdene økonomi/skatt, regnskap, arbeidsrett, trygderett og HMS. Her er noen av endringene innen disse områdene du som arbeidsgiver bør kjenne til:

  • Endringer i arbeidsmiljølovens kapittel 2A om varsling av kritikkverdige forhold. Endringene innebærer i hovedsak en lovfesting, klargjøring og presisering av gjeldende regler, men også noen materielle endringer.

SE OGSÅ: Hvordan bygge en god kultur for varsling?

  • Endringer i satser og bestemmelser i statens særavtaler for reiser i Norge og utlandet vil komme, men forhandlingene om ny avtale ble ikke ferdig til nyttår. Dagens særavtaler går ut 31.12.2019, og arbeidsgivere som betaler godtgjørelser etter statens satser må fortsette å bruke de gamle satsene til ny avtale foreligger.
  • Endringer i forskrift til lov om statens ansatte fra 1. januar 2020. De nye reglene medfører at statlige arbeidsgivere ved rekruttering skal kalle inn minst en kvalifisert søker som oppgir å ha «hull i CV» på minst to år de siste fem år. Det er et vilkår at hullet i CV’en skyldes rus, soning eller sykdom, herunder psykisk sykdom, eller søkeren må i fraværsperioden ha vært aktivt arbeidssøkende.
  • Endringer i satser for fradrag i Skattefunnordningen.
  • Grensen for momsfri import på kr 350 avvikles. Utenlandske næringsdrivende kan registrere seg via en forenklet ordning.
  • Det innføres en ny standard for hvordan regnskapsdata skal rapporteres til Skatteetaten ifm. Bokettersyn, SAF-T. Mange virksomheter må tilpasse kontoplanene sine til denne standarden.
  • Sammenslåing av en rekke kommuner og fylker fra 1. januar 2020. Dette medfører omfattende endringer i kommuneoversikten som viser soner for arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgiften videreføres med samme satser og samme områder som i 2019 selv om kommunestrukturen endres. 
  • Kostnader til etablering av frukt- og bærfelt kan nå avskrives som anlegg med hhv. 10 % og 20 %. Utskiftning av enkelte busker eller trær som er døde pga. sykdom eller tørke må normalt klassifiseres som vedlikehold (kostnad), mens hvis man skifter ut et større antall trær for å øke dyrkingspotensialet kan det måtte klassifiseres som en påkostning (balanse).
  • Ikrafttredelse av tidligere vedtatt endringer i forskrift om industrivern. Flere virksomheter får krav om industrivern (internt beredskapspersonell).
  • Ikrafttredelse av tidligere kommuniserte endringer i regler om dykking.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev minst hver 14. dag, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter